Doplňky k Metodice přístupu k identifikaci zdrojů rizik, analýze rizik a hodnocení rizik průmyslových havárií pro posouzení rizik v rámci prevence závažných havárií

Metodika obsahuje určité části, které je vhodné doplnit dalšími informacemi, buď z důvodu určité záležitosti blíže vysvětlit, anebo z důvodu pokroku v postupech posouzení rizika v oblasti prevence závažných havárií. Tyto informace jsou určeny všem dotčeným účastníkům prevence závažných havárií.

Metodika přístupu k identifikaci zdrojů rizik, analýze rizik a hodnocení rizik průmyslových havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi je schválená Ministerstvem životního prostředí a doporučená pro použití v rámci prevence závažných havárií. Tato metodika je návodem, jak přistoupit ke zpracování požadavků zákona o prevenci závažných havárií týkajících se posouzení rizik závažné havárie [1] (dále jen zákon). Tento zákon je implementací směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU ze dne 4. července 2012 o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek a o změně a následném zrušení směrnice Rady 96/82/ES (směrnice 2012/18/EU se zkráceně nazývá tzv. SEVESO III). Zákon a související prováděcí předpisy určují pravidla pro prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi (dále jen nebezpečné látky) a omezení jejich následků na životy a zdraví lidí a zvířat, životní prostředí a majetek tak, aby byla účinným způsobem zajištěna vysoká úroveň ochrany.

Metodika obsahuje určité části, které je vhodné doplnit dalšími informacemi, buď z důvodu určité záležitosti blíže vysvětlit, anebo z důvodu pokroku v postupech posouzení rizika v oblasti prevence závažných havárií.

Tyto informace jsou určeny všem dotčeným účastníkům prevence závažných havárií.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail