Doc. Dr. Ing. Aleš Bernatík

Narozen 1972, absolvent Institutu environmentálního inženýrství, Hornicko-geologické fakulty VŠB-TU Ostrava, dokončeno doktorandské studium na téže fakultě v oboru Ochrana životního prostředí v průmyslu na téma ”Metodika hodnocení environmentálních rizik průmyslu”. Od roku 2003 proděkan pro vědu a výzkum na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO. Habilitace v roce 2007 v oboru Požární ochrana a průmyslová bezpečnost. Členství v Evropské technologické platformě bezpečnosti průmyslu od roku 2005, předseda České technologické platformy bezpečnosti průmyslu od roku 2007. Hlavní specializace je v oblasti prevence závažných havárií. Praxe v letech 1998 – 2002 v Regionálním centru EIA, specializace - ochrana životního prostředí, analýza rizik. Je autorem řady odborných publikací a článků, řešitelem a spoluřešitelem vědecko-výzkumných projektů.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail