4. ročník národní soutěže pro odborníky v oblasti BOZP

4th YEAR NATIONAL COMPETITION FOR OSH PROFESSIONALS

Hana Hlavičková1

1Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., hlavickova@vubp-praha.cz

Abstrakt

Článek informuje o 4. ročníku národní soutěži pro odborníky v oblasti BOZP, jejímž cílem je podpořit aktivní přístup k provádění úkolů v prevenci rizik, zpopularizovat tuto pracovní činnost, zvýšit prestiž osob, které úkoly v prevenci rizik plní, a podpořit jejich oprávněnou hrdost na dosažené úspěchy.

Klíčová slova: bezpečnost a ochrana zdraví při práci, BOZP, prevence rizik, soutěže, Česká republika

Abstract

Article informs about the 4th national competition for professionals in occupational safety and health, which aims to promote an active approach to the implementation of risk prevention tasks, popularize this work activity, enhance the prestige of those tasks in risk prevention, and support their legitimate pride in the achievements.

Keywords: occupational safety and health, OSH, risk prevention, competitions, Czech Republic

V říjnu 2016 byl vyhlášen již 4. ročník národní soutěže pod názvem PROFESIONÁL BOZP pro odborně způsobilé osoby plnící úkoly v prevenci rizik u podnikajících subjektů provozujících svoji činnost na celém území České republiky. Soutěž vyhlásil Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí a ve spolupráci se Státním úřadem inspekce práce.

Díky soutěži „PROFESIONÁL BOZP“ je možné oceňovat jednotlivce, opravdové odborníky v prevenci rizik, za tradiční i netradiční a pravděpodobně i zcela novátorské, ale především prospěšné a efektivní přístupy, kterými bylo dosaženo zvýšení kvality pracovního života zaměstnanců a firemní kultury podniků.

Záměrem soutěže je ocenit individuální přínosy osob, které vykonávají práci v dané oblasti a které napomáhají k prosazování kultury bezpečnosti při práci, zvyšují úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v konkrétním podniku či podnicích, napomáhají ke zlepšení postojů a přístupů jednotlivců, managementů firem i celé veřejnosti k otázkám bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, ke zvyšování celkové kultury a efektivity práce a podpoře dobrovolného a spontánního přístupu k řešení problémů BOZP v podniku. Soutěž má za cíl podpořit aktivní přístup k provádění úkolů v prevenci rizik, zpopularizovat tuto pracovní činnost, zvýšit prestiž osob, které úkoly v prevenci rizik plní, a podpořit jejich oprávněnou hrdost na dosažené úspěchy.

Soutěž je určena pro odborně způsobilé osoby plnící úkoly v prevenci rizik u podnikajících subjektů provozujících svoji činnost na celém území České republiky. Odborně způsobilou osobou pro úkoly v prevenci rizik se rozumí fyzická osoba podle §§ 9 a 10 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Soutěžit lze ve dvou soutěžních kategoriích:

  1. fyzické osoby provádějící úkoly v prevenci rizik v pracovněprávním vztahu,
  2. osoby samostatně výdělečně činné provádějící úkoly v prevenci rizik jako službu mimo pracovněprávní vztahy.

Soutěžící musí odeslat vyplněný Přihlašovací formulář nejpozději do 31. 7. 2017 na adresu organizátora. Nezapomeňte se do soutěže včas přihlásit!

Vítězové soutěže v každé kategorii obdrží ocenění v podobě osvědčení, plakety a hodnotného daru. Ocenění a ceny bude předávat ministryně práce a sociálních věcí spolu s generálním inspektorem SÚIP na slavnostní akci v Kaiserštejnském paláci v Praze, a to dne 31. 10. 2017.

Informace k soutěži, propozice i soutěžní formulář jsou dostupné na webových stránkách VÚBP, v.v.i. www.vubp.cz/profesional-bozp.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail