Jeřábníci, vazači a jejich školitelé. Jaké požadavky z BOZP musí splňovat?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Ing. Jiří Kysela ze Státního úřadu inspekce práce.

Ve firmě máme jeřáb třídy "O". Doposud byl jeřáb obsluhován třemi pracovníky, kteří měli jeřábnické a vazačské zkoušky. Nyní je snaha o změnu, a sice, že řidiči vysokozdvižného vozíku budou využívat jeřáb pro výměnu baterií samostatně po proškolení interním školitelem. Chtěl bych se zeptat na kvalifikační požadavky na školitele pro jeřáby typu "O" a "A", který bude školit kolegy pro práci s jeřábem. Musí školitel vlastnit jeřábnický a vazačský průkaz? Musí naši pracovníci, kteří budou obsluhovat jeřáb, vlastnit jeřábnický průkaz, nebo stačí pouze interní proškolení? Jsou speciální požadavky na zdravotní způsobilost? Jaká je uznatelná praxe školitele?

Na úvod Vám k problematice povinností školitele pro jeřáby typu „0“ a „A“ sdělujeme, že nemáme informace o takovém právním předpise, který by stanovil, jak uvádíte ve svém dotaze, typy jeřábu „0“ a „A“. V případě kvalifikačních povinností na školitele jeřábů je vhodné vycházet z čl. 3.1 ČSN ISO 12480-1, kde je definována kompetentní osoba, citujeme: osoba, která má dostatečné praktické zkušenosti a teoretické znalosti v oblasti jeřábu a mechanismu používaných pro manipulaci s břemeny. Jsme toho názoru, že povinností školitele je například seznámit zaměstnance s konkrétními pracovními postupy, dále s bezpečnostními předpisy a pokyny, které musí zaměstnanec dodržovat, s konkrétním prostředím, ve kterém bude zaměstnanec pracovat, s konkrétními technickými zařízeními. Dále seznámit s předvídatelnými riziky práce, včetně opatření na ochranu před jejich působením, seznámit s nejčastějšími úrazy, které se staly na pracovišti v důsledku porušení pracovních postupů a s pracemi a úkony, při kterých je třeba používat OOPP.

K dotazu, zda musí být školitel vlastníkem jeřábnického a vazačského dokladu, uvádíme, viz výše, že školený zaměstnanec by měl v rámci teoretické přípravy, zejména však v části praktické, obdržet všechny potřebné informace a pokyny vztahující se k bezpečnosti práce a bezpečnému provozu technických zařízení. Kvalifikační požadavky na školitele (organizaci školení, obsah a formu dokladu jeřábníka, vazače), s přihlédnutím k průvodní dokumentaci dodané výrobcem (dodavatelem) jeřábu, stanoví zaměstnavatel ve své vnitřní organizační směrnici. Vnitřní organizační směrnicí může být například pro provoz jeřábů systém bezpečné práce zpracovaný dle čl. 4.1 ČSN ISO 12480-1. V případě výcviku jeřábníků je minimální rozsah školených jeřábníků uveden také například v ČSN ISO 9926-1.

K problematice zdravotní způsobilosti sdělujeme, že obecně platný právní předpis, kterým je zákoník práce, v 103 odst. 1 písm. a) ukládá zaměstnavateli povinnost nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti. Navážeme-li dále, pak minimální požadavky na zdravotní způsobilost jeřábníka jsou také uvedeny i v čl.5.3.2 ČSN ISO 12480-1 (důraz na zrak, sluch, reakce). Minimální požadavky na zdravotní způsobilost vazače (důraz na zrak, sluch, reakce a pohyblivost) jsou pak uvedeny v čl. 5.4.2 ČSN ISO 12480-1. Dalším právním předpisem týkajícím se problematiky zdravotní způsobilosti jeřábníka a vazače je vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 79/2013 Sb., v platném znění.

I problematiku praxe školitele stanoví zaměstnavatel ve své vnitřní organizační směrnici, kterou může být již uvedený systém bezpečné práce.

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že dle ustanovení § 103 odst. 2 a odst. 3 s přihlédnutím k § 103 odst. 1 písm. f) zákoníku práce, zaměstnavatel zodpovídá za splnění všech zákonem stanovených povinností na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečném provozu technických zařízení.

Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi obsáhlou problematiku, doporučujeme se obrátit na místně příslušný inspektorát práce, kde v rámci konzultace lze také objasnit konkrétní oblasti uvedené ve Vašem dotazu.

Autor článku: 

Komentáře

Doplněk

16.04.2018 - 03:40 Norbert Chalupa
Právní předpis, který řeší problematiku zdravotní způsobilosti k práci jeřábníků a vazačů je vyhl. č. 79/2013 Sb. v platném znění, kde v příloze č. 2 části II. bodu 3. jsou mj. uvedeny činnosti jako obsluha jeřábů, opraváři jeřábů, vazači jeřábových břemen a také rozsah zdravotní prohlídky, kde se mimo sluchu, zraku, reakcí a pohyblivosti klade důraz na duševní poruchy, alkoholovou a drogovou závislost, závratě. Četnost zdravotních prohlídek je 1x za 4 roky u osob do 50 let a 1x za 2 roky u osob starších 50 let.

Formulář

28.08.2019 - 13:11 Tereza Prouzová
Dobrý den, prosím Vás nemáte náhodou vzor formuláře o zdravotní způsobilosti, který je potřeba? Předem děkuji za odpověď Prouzová

Doplněk - požadavky na "školitele" jeřábníků

20.04.2018 - 19:47 Jana Čechová
Nároky na školitele vazačů, jeřábníků a zvedáků dávala ČSN 27 0143 (zrušená v roce 1997), kterou částečně nahrazuje ČSN ISO 12480-1, která byla převzata překladem z anglického originálu. Vzniklá situace stále neodpovídá oprávněným požadavkům naší společnosti. Léta trvající neřešená díra v systému ČR ... Nekoněčná pře mezi zástupci profesní organizace specialistů pro zdvíhací zařízení - členů Hospodářské komory ČR, organizovaných ve Společenstvu techniků zdvíhacích zařízení a úředníky 3 ministerstev : Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR + Ministerstva práce a sociálních věcí + Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Posílám odkaz na "oficiální výklad" Technické inspekce České republiky - jeho dodržováním neuděláte chybu. https://www.ticr.eu/inpage/dotazy-zz/ Byla vytvořena "NÁRODNÍ SOUSTAVA POVOLÁNÍ", otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky, na které se stále pracuje ... - Odkaz na charakteristiku povolání jeřábníka : http://katalog.nsp.cz/p/jerabnik/102928.html - Odkaz na charakteristiku povolání vazače břemen : http://katalog.nsp.cz/p/vazac-bremen/102947.html Dále posílám odkaz na web, který je ve výstavbě a problematikou školení vazačů a jeřábníků se zabývá : https://jerabnikovac.cz/

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail