Jednorázové ochranné obleky nebo obleky s trvalým použitím?

Zdroj: 
Kdy a proč vybrat k použití který oblek. Důvodem pro to může být např. hmotnost, pevnost, stabilita, hygienické požadavky, cena, ale i další faktory.

Při výkonu nebezpečných prací je nutno vybavit pracovníky ochrannými prostředky, které odpovídají platným bezpečnostním předpisům. Odpovědnost za tento krok nese zaměstnavatel. Výběr správného ochranného oděvu není jednoduchý, protože na trhu je k dispozici celá řada ochranných obleků v nejrůznější kvalitě a důležitou roli hraje také cena obleku. Celkové náklady na ochranný oblek však nejsou dány pouze jeho cenou, rozhodující je i otázka skladování, čištění i likvidace obleku. Velmi obtížné je rozhodnout se přitom mezi oblekem s jednorázovým a oblekem s mnohonásobným použitím.

Jednorázové ochranné obleky mají před běžnými ochrannými obleky jednu „závažnou“ přednost: jsou totiž velmi lehké a zároveň mají nízkou pořizovací cenu. Ale do jaké míry zajišťují bezpečnost při práci?

Nelze zapomenout, že hledisko finančních nákladů stojí až za hlediskem zajištění bezpečnosti.

V některých případech, zvláště tam, kde je nutno provést kompletní sanaci OOPP, je nutno počítat s mimořádnými náklady. Hledisko bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků je však důležitější. Těžká práce v kontaminovaných oblastech, vysoký stupeň znečištění a různý druh kontaminace v jednotlivých pracovních oblastech vyžaduje použití pracovního ochranného obleku, který vykazuje vedle dostatečné ochranné bariéry a mechanické pevnosti a stability i minimální hmotnost.

Bariéra – jistota

Nízká hmotnost jednorázových ochranných obleků je uváděna jako přednost v případech, kdy je k dispozici materiál ochranného oděvu, který může zaručit požadovanou ochrannou bariéru a vykazuje i dostatečnou robustnost (tab.1).

oopp

V každém případě je třeba zhodnotit nejen schopnost ochranné bariéry a propustnost pevných a tekutých částic materiálu obleku, ale i propustnost a ochrannou bariéru celého obleku.

Případné hygienické problémy, které mohou vzniknout při použití ochranných obleků, lze odstranit použitím vhodného bavlněného spodního prádla, overalů a ponožek. Spodní prádlo by se mělo dle potřeby měnit, event. i několikrát denně. I zde se ukazuje praktičnost jednorázových ochranných obleků, protože vždy na počátku každé směny dostanou pracovníci k dispozici nové obleky.

Další důležitý aspekt je střih ochranného oděvu. Jak prokazují dosavadní zkušenosti, nosí zaměstnanci obleky s pohodlným střihem velmi rádi. Proto je vhodné tento fakt zohlednit i při volbě obleku. Zde je třeba upozornit i na přehled velikostí a rozměrů obleku (tab. 2).

oopp

Ale z hlediska nákladů je možné rozhodnout se pro ochranný oblek s jednorázovým
použitím. Ve srovnání s běžným oblekem lze ušetřit náklady na čištění a na dekontaminaci
– konkr. náklady za pořízení pračky, sušičky, event. balení obleku, náklady
na pracovníky čistírny. Mimoto odpadají i náklady na měření event. mechanického
poškození a financování testu změny vnitřního tlaku obleku po jeho vyčištění.

Zamezit přenosu nebezpečných látek!

Podrobné analýzy dokázaly, že při použití běžného ochranného obleku může snadno dojít k dalšímu přenosu nebezpečných látek. Zde vzniká např. problém čištění prostorů pro přechod z kontaminovaných oblastí. Jednorázové ochranné obleky se musí po každém opuštění nebezpečného prostoru likvidovat, proto je pro tento případ použití jednorázových ochranných obleků spolehlivější.

Aby se zamezilo možnému přenosu nebezpečných látek z kontaminovaných oblastí, měli by pracovníci ochranný oblek svlékat podle přesně definovaného postupu, přičemž jak ochranný oblek, tak i obuv a rukavice je třeba odložit do speciálních kontejnerů.

Dalším důležitým aspektem je nebezpečí průniku kontaminovaných látek, které zůstaly v materiálu obleku i po jeho vyčištění. Při dalším použití vyčištěného obleku totiž může dojít k postupnému průniku těchto látek na vnitřní vrstvu obleku a tím k jejich styku s povrchem těla uživatele obleku (viz. „Koncept omezeného použití“ na konci článku).

Rozhodnutí pro ochranný oblek s jednorázovým použitím

Na závěr lze dodat, že volba ochranného obleku s jednorázovým použitím je správná, pokud:

 • je kvalita obleku taková, aby zajišťovala pracovníkům v daných podmínkách dostatečnou ochranu
 • je použití jednorázového obleku jednodušší
 • je použití tohoto obleku hygieničtější
 • lze snadněji zabránit zavlečení nebezpečných látek z kontaminovaného prostoru
 • je akceptace tohoto obleku vyšší než u obleku s několikarázovým použitím

Koncept „omezeného použití“

U chemických ochranných obleků propagují zástupci renomovaných producentů koncept omezeného použití: tzn. že tyto obleky se po použití nečistí, přesto je však možné je znovu použít, pokud nedošlo ke kontaminaci nebo poškození materiálu, a pokud neexistují žádné hygienické překážky pro jejich další použití.

Pro tento koncept můžeme uvést následující důvody:

 • žádné omezení zajištění bariéry, způsobené čištěním, nebo dekontaminací
  (např. poškození těsnosti zipů při průniku plynných látek), tzn. vyšší spolehlivost
 • stále jasně definovaná bariéra, tzn. maximální spolehlivost, v případě použití
  není možná záměna s použitými obleky se sníženou schopností zajištění ochranné
  bariéry
 • žádné nebezpečí křížové kontaminace (absolutní dekontaminace není prokazatelná)
 • žádné mechanické poškození působené čištěním, nebo dekontaminací. To znamená
  i žádné náklady za kontrolu, event. opravu obleku
 • žádné náklady na čištění, dekontaminaci, žádné náklady za pračky a sušičky,
  event. za balení, ochranu personálu čistíren, prádelen a sušíren, za test
  kontroly vnitřního tlaku a možného mechanického poškození
 • zvýšená hygiena, protože se používá pokaždé nový oblek

Fyzikální údaje pro bariérový materiál Tyvek® (Typ 1431N)
Vlastnosti Testovací metoda Tyvek® (Typ 1431N)
Hmotnost ISO 536 41 g/m2
Odolnost proti protření ISO 9073-4 26,1/30,6 N
Odolnost proti protlačení ISO 2960 (50cm2) 108 kPa
Odolnost proti propíchnutí EN 863 10,8 N
Odolnost proti odření EN 530 (metoda 2) 100 cyklů
Odolnost proti ohnutí ISO 7854 (metoda B) > 100 000 cyklů
Odolnost proti průniku vody
(vodní sloupec v cm)
ISO 811 120 cm
Propustnost pro vodní páry ASTM E398 1700 g/m2 24 h.
Odolnost povrchu
(při 25% vlhkosti vzduchu)
EN 1149-1 4,8 x 109 Ohm (uvnitř)
L = po směru Q = napříč 1,7 x 1010 Ohm (vně)
® Registrovaná značka DuPOnt

ZDROJ:
Steffens, R. – Palka, A. Jednorázové ochranné obleky nebo obleky s trvalým použitím? Inovace, č. 3 (2003), s. 8 - 10

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail