Je zima v kanceláři překážkou v práci na straně zaměstnavatele?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl JUDr. Pavel Kučina.

V nařízení vlády č. 361/2007 Sb. jsem se dočetla, že minimální teplota na pracovišti, kde je vykonávána práce s minimálním energetickým výdejem (práce na PC atp.) představuje 20 °C. Jak postupovat v případě, že se teplota v kanceláři (vinou extrémních mrazů, závady na topení atd.) pohybuje kolem 13 °C a zaměstnanci prostě nejsou schopni pracovat. Pokud budou zaměstnavatelem "posláni domů", jedná se o přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy (s náhradou mzdy ve výši 60 % průměrné mzdy) nebo o jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele, kde se poskytuje náhrada mzdy v plné výši?

Pojem „nepříznivé povětrnostní vlivy“ se vztahuje zejména k práci vykonávané na nekrytých pracovištích, nikoliv v kanceláři či na jiném pracovišti chráněném proti nepříznivým povětrnostním vlivům. Na pracovištích v budovách musí zaměstnavatel zajistit mikroklimatické podmínky odpovídající příslušným předpisům. Stavební předpisy (vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby) ukládají, aby při návrhu stavby byly respektovány „klimatické podmínky lokality“. Není-li technické zabezpečení vytápění pracovišť dostačující a není tedy schopné zajistit na pracovišti teplotu odpovídající požadavkům stanoveným v nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, bude muset zaměstnavatel situaci řešit. Pokud tomu odpovídá charakter vykonávané práce, je možné, se souhlasem zaměstnance, vykonávat dosavadní práci pro zaměstnavatele doma (na jiném místě než na pracovišti zaměstnavatele).  Zaměstnavatel může též zaměstnance s jejich souhlasem převést po dobu překážky na jinou práci, než byla sjednána v pracovní smlouvě. Nelze-li práci vykonávat na jiném místě než na pracovišti zaměstnavatele, nebo pokud pro zaměstnance jiná práce není, nebo s převodem zaměstnanci nesouhlasí, bude se jednat o jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail