Je práce na lešení považována za práci ve výškách?

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Lze práce, které se provádějí na již smontovaném a řádně předaném lešení, považovat za práce ve výškách?

Pokud se má pracovat na lešení ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod ním volná hloubka přesahuje 1,5 m, pak se samozřejmě jedná o práce ve výškách a vztahuje se na ně nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Autor článku: 

Komentáře

Jaké by to bylo lešení?

17.07.2007 - 10:42 Zdeněk Cais
<P>Dovoluji si ocitovat z § 1 nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky:</P> <P>"... při práci na pracovištích, na nichž jsou zaměstnanci vystaveni nebezpečí pádu z výšky nebo pádu do volné hloubky (dále jen "práce ve výškách a nad volnou hloubkou")"</P> <P>a v té souvislosti připomenout, že smyslem a účelem zřízení lešení je právě, aby zaměstnanci na něm pracující nebyli nebezpečí pádu z výšky vystaveni. Předpokladem samozřejmě je, že lešení vyhovuje bezpečnostním požadavkům na ně kladeným (pevnost, stabilita, nosnost a celistvost podlah, ochrana volného okraje, žebříky nebo schody) a že je používáno náležitým způsobem, tzn. není přetěžováno a že jeho uživatelé nevstupují na vyznačené nehotové části lešení, nestoupají na zábradlí ani žádným jiným způsobem se nedostávají do situací, kdy by jim nebezpečí pádu z výšky hrozilo. Je-li toto splněno, zaměstnanec není nebezpečí pádu z výšky vystaven a o práci ve výškách se nejedná.</P>

Je to také práce ve výšce?

17.07.2007 - 15:30 Dvořák Antonín
<P>Pokud lze za práci ve výšce považovat i práci na řádně postaveném lešení,pak by mělo být považováno za práci ve výšce i práce jeřábníka v kabině věžového jeřábu, která je někdy ve výšce i 20 metrů.A to také zde hrozí při výstupu z kabiny pád z výšky.</P>

Práce na lešení

18.07.2007 - 15:41 Josef Fric
<P>Souhlasím s kolegy, protože pokud je lešení postavené podle norem (podlahy, kotvení, zavětrování, přístupy, zábradlí, podlahová zarážka atd.), nemůže práce na něm být nebezpečná. Pokud něco&nbsp;z tohoto chybí, potom se samozřejmě jedná o práci ve výšce.</P> <P>Tak nás i školili na několika seminářích pp. Brabec, Neuman, Škréta&nbsp;ad.</P> <P>Proto se domnívám, že odpověĎ JUDr. Dandové je chybná.</P>

Práce na lešení

23.07.2007 - 12:27 Karel Škreta
<P>Počátkem devadesátých let, v době zavádění vyhlášky č. 324/1990 Sb., byl tento problém rovněž diskutován. Pokud si vzpomínám, neoficiální stanovisko ČÚBP bylo, že práce prováděné z dokončeného a kompletně vybaveného lešení se za práce ve výškách nepovažují. Osobně se rovněž domnívám, že&nbsp;práce prováděné z pevných podlah&nbsp;chráněných zábradlím mezi práce ve výškách nepatří. </P> <P>Dalším tématem k diskusi by ovšem bylo, proč byla vůbec otázka položena a co by se změnilo, pokud by se o práci ve výškách jednalo. Zdravotní způsobilost&nbsp;NV č. 362/2005 Sb. neřeší. Školení zaměstnanců&nbsp;s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce, tedy i práce na lešení je stejně nutno provést, tj. seznámit zaměstnance se správným chováním na lešení, atd.&nbsp;</P>

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail