Je povoleno svařovat ze žebříku?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl Ing. Josef Ježdík.

Zajímalo by mě, jestli je povoleno svařování ze žebříku.

Položený dotaz se spíše týká problematiky práce ve výškách nad 1,5 m ve smyslu nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Obecně nelze z jednoduchého žebříku provádět svářecí práce ze dvou důvodů. Pracovník na žebříku musí mít možnost kdykoliv se žebříku chytit oběma rukama, což vylučuje pracovní činnost s jakýmkoliv svářecím zařízením. Dále musí být jištěn alespoň jedním spolupracovníkem, na kterého by v případě aplikace svařovací technologie padaly okuje a struska. V každém případě jde o práce se zvýšeným nebezpečím, zejména pádu, a je třeba pro ně zpracovat (pro konkrétní případ) technologický postup nebo příkaz ke svařování, kde bude specifikováno, za jakých podmínek lze svařování provádět.

Musí být zajištěn dostatečný pracovní prostor, musí být zajištěny inženýrské sítě a vypnuty přívody energií v prostoru ohroženém svařováním. Kromě svařování se v daném prostoru nesmí provádět žádné další práce. Musí být určeny druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí nebo prostředků sloužících k dosažení pracovního místa ve výšce (lešení - pracovní podlaha nad 1,5 m výšky se zábradlím alespoň 1,1 m vysokým, lešení rámové nebo trubkové nebo pochozí lávka se zábradlím a případně osobním zajištěním pracovníka záchranným pásem, záchranným postrojem nebo postrojem s tlumičem pádu (max propad 4 m). Dále musí být určena osoba k jištění svářeče, může být definována další podpěrná konstrukce, pokud je nutná, a musí být vymezen nebezpečný prostor pod svářecím pracovištěm se zakázaným vstupem nepovolaných osob. Může být také použita vysokozdvižná plošina obsluhovaná určeným školeným pracovníkem.

Zaměstnanci i dodavatelé musí být poučeni o bezpečném používání žebříků a provizorních plošin (žebřík ne pro svařování). Pokud je použit žebřík pro práci jiného druhu ve výškách, musí být písemně zpracováno posouzení rizika v daném konkrétním případě a podmínky, za kterých může být žebřík použit.

Autor článku: 

Komentáře

Na článku mi nesedí dvě

31.07.2012 - 09:11 Jaroslav Krabica
Na článku mi nesedí dvě zásadní informace: A) Pracovník na žebříku musí mít možnost kdykoliv se žebříku chytit oběma rukama; B) Dále musí být jištěn alespoň jedním spolupracovníkem, na kterého by v případě aplikace svařovací technologie padaly okuje a struska; Kde na tyto požadavky autor došel? Ad. A) nevylučovalo by to jakoukoliv práci ze žebříku? Domnívám se, že tento požadavek platí pouze při kterémkoliv okamžiku výstupu / sestupu. Tj. pří výstupu / sestupu, musí být nářadí v batohu, na opasku apod., ale jakmile se zastavím, toto přece můžu vzít do rukou. Ad. B) neprovádí se jištění žebříku (i) jiným způsobem, než dalším pracovníkem? A není tento požadavek pouze při výšce chodidel pracovníka na žebříku nad 5 m?

Re:

28.08.2012 - 13:19 Tomáš Neugebauer
Ad A) podle ustanovení nařízení vlády č. 362/2005 Sb. požaduje: "Při výstupu, sestupu a PRÁCI NA ŽEBŘÍKU musí být zaměstnanec obrácen obličejem k žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu. To při svařování opravdu není možné dodržet. Ad B) při stání na žebříku ve výšce vyšší než 5 m musí být zaměstnanec zajištěn proti pádu OOPP.

Připomínky k odpovědi

28.08.2012 - 12:08 Eduard Šimánek
Souhlasím s připomínkami pana Krabici. Dále si myslím, že dotaz není zcela přesně specifikován, a proto nelze jednoznačně odpovědět. Podstatou BOZP jsou, jak všichni víme, nebezpečí, z nich vyplývající rizika versus ochranná opatření. Jestliže tedy k rizikům nalezneme adekvátní opatření, která eliminují možné poškození životů a zdraví osob, proč bychom měli něco zakazovat? Existují i dvojité žebříky opatřené v horní části plošinkou, která umožňuje bezpečný postoj pracovníka, a v kombinaci s vhodnými OOPP pro práci ve výškách nevidím problém. Samozřejmě při respektování dalších požadavků např. zmiňovaného nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Dále pozor na terminologii, která by mohla být zavádějící: "osobním zajištěním pracovníka záchranným pásem, záchranným postrojem nebo postrojem s tlumičem pádu (max propad 4 m)". Pásy jsou polohovací a nenahrazují postroj, který je zachycovací. Případný zachycený pád musí být tlumen vždy, resp. k zachycovacímu postroji musí být vždy použit tlumič pádu.

Odpověď v článku je správná

28.08.2012 - 12:58 Tomáš Neugebauer
Nutné je vycházet z požadavků nařízení vlády č. 362/2005 Sb., a to konkrétně z ustanovení přílohy, čl. III bod 1.: "Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako například přenosných řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na žebříku nesmějí vykonávat". Svařovací aparatura je jednoznačně nebezpečné nářadí. Navíc, "na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití ručního nářadí." Svářecí aparatura není ručním nářadím.

Re: Odpověď v článku je správná

10.09.2012 - 18:11 Eduard Šimánek
Vážený pane Neugebauere, nejsem asi jediný, kdo si všiml, že máte vždy opačný názor než kdokoliv z účastníků fóra. Ještě se nestalo, že byste s kýmkoliv souhlasil nebo rozvinul diskuzi. Pokud budeme "slovíčkařit", tak svářecí zařízení není ani nástroj. Hlavně bychom v tomto fóru měli hledat cesty, jak "kličkovat" v právních předpisech, při zajištění BOZP a ne vše striktně zakázat. Už vidím, jak v praxi na nějaké to "heftnutí" najímáte plošiny nebo lešenářskou partu. Stojím si na svém: eliminované riziko již nikoho neohrozí.

Re: Odpověď v článku je správná

10.09.2012 - 20:11 Tomáš Neugebauer
To však nic nemění na tom, že p. Ing. Josef Ježdík a já máme pravdu a vy se mýlíte.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail