Je povinností zaměstnavatele zvolit zástupce zaměstnanců pro BOZP v souvislosti s prověrkou BOZP?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Podle § 108 zákoníku práce je zaměstnavatel je povinen organizovat nejméně jednou v roce prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích a zařízeních zaměstnavatele v dohodě s odborovou organizací a se souhlasem zástupce zaměstnanců pro oblast BOZP a zjištěné nedostatky odstraňovat. Pokud odbory nejsou, vyplývá z textu (popř. i z jiných předpisů), že musí být zástupce zaměstnanců pro BOZP? Z hlediska formální logiky mi vyplývá, že musí být udělen souhlas zástupce zaměstnanců pro BOZP. A má-li být udělen souhlas zástupce, musí být logicky i zástupce. Je to tak?

Není to tak. Zástupce zaměstnanců rozhodně u zaměstnavatele působit nemusí – podívejte se na § 281 a násl. zákoníku práce (ZP), jak probíhá ustanovení zástupce pro oblast BOZP u zaměstnavatele. Ten tam může působit výhradně z vůle zaměstnanců!!! Pokud nejméně jedna třetina zaměstnanců u zaměstnavatele v pracovním poměru (to je důležité, musí to být jen zaměstnanci v pracovním poměru) nepožádá zaměstnavatele o to, aby proběhla volba rady zaměstnanců nebo zástupce pro oblast BOZP, tak zástupce pro oblast BOZP zvolen nebude.

Institucionalizování rad zaměstnanců a zástupců pro oblast BOZP v zákoníku práce bylo výsledkem harmonizace zákoníku práce s právem zemí EU. V roce 2000 ještě za starého zákoníku práce se zákonem č. 155/2000 Sb. do zákoníku práce transponovalo celkem 35 směrnic EU a tři směrnice EU vyžadovaly, aby bylo umožněno dané otázky projednat se zástupci zaměstnanců nebo přímo se zaměstnanci. Jednalo se o směrnici o hromadném propuštění, o směrnici o tzv. transferu podniků a samozřejmě o naši rámcovou směrnici BOZP. Původně jsme uvažovali také o tom, že by rady zaměstnanců a zástupci pro BOZP byli povinní, ale po zkušenostech z Maďarska jsme od toho ustoupili, protože když nechtějí zaměstnanci pracovat v odborech, tak nebudou pracovat ani jako zástupci pro BOZP nebo členové rady zaměstnanců. Z toho důvodu také vznikla možnost ustavit u zaměstnavatele zástupce pro oblast BOZP, ale jak tvrdím, je to možnost, nikoliv povinnost, je to na základě žádosti zaměstnanců.

Pokud u zaměstnavatele nepůsobí ani odbory, ani zaměstnanci, pak všechny povinnosti uvedené v § 108 ZP (s výjimkou odst. 5 o prověrce BOZP) musí plnit zaměstnavatel přímo vůči všem zaměstnancům, to je jeho povinnost informovat zaměstnance o veškerých opatřeních v oblasti BOZP a jeho povinnost projednat se zaměstnanci všechny otázky BOZP. Nakonec to máme v zákoníku práce zdvojeno, protože obdobné, co se říká v § 108 ZP, máme ještě zopakováno v § 279 a § 280 ZP.

Protože ale nemáme v zákoníku práce stanoveno, že z pohledu projednávání a informování zaměstnanců (těch 2 paragrafů - § 279 ZP a § 280 ZP) jsou odbory „něco víc“ než zástupce pro oblast BOZP, tak máme v celém ustanovení § 108 ZP vždy

Odst. 2 – „Zaměstnavatel je povinen odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci anebo přímo zaměstnancům umožnit…“

Odst. 3 – „Zaměstnavatel je dále povinen odborovou organizaci a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci anebo přímo zaměstnance informovat o…“

Odst. 4 – „Odborová organizace a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci anebo zaměstnanci jsou povinni spolupracovat se zaměstnavatelem…“

a další.

Ta spojka „a“ neukládá, že u zaměstnavatele musí být odbory i zástupce pro oblast BOZP, ale říká, že odbory i zástupci pro BOZP mají v těchto ustanoveních stejná práva, nic víc a nic méně. Nakonec je spíš běžné, že u zaměstnavatelů působí odbory a nepůsobí tam zástupci pro BOZP.  Ale může to být i tak, že u zaměstnavatele nebudou působit žádní zástupci zaměstnanců, pak musí zaměstnavatel plnit všechny své povinnosti vůči všem zaměstnancům, resp. vůči každému zaměstnanci zvlášť.

Ve svém důsledku mají odbory větší pravomoci v oblasti BOZP, ale to není dáno ustanoveními § 279 a § 280 ZP, ale ustanovením § 320 a násl., resp. hlavně § 322 ZP. Z pohledu informování a projednávání všech otázek souvisejících v BOZP jsou oba zástupci zaměstnanců zákonodárcem postaveny na roveň, ale jak jsem uvedla, nikde není stanoveno, že vůbec u zaměstnavatele být musí. To nic neukládá.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail