Je povinností vlastníka bytového objektu zajistit provádění tlakových zkoušek rozvodu plynu v objektu a bytech?

Zdroj: 

Na otázku odpovídají odborníci z Českého sdružení pro technická zařízení.

Je povinností vlastníka bytového objektu zajistit provádění tlakových zkoušek rozvodu plynu v objektu a bytech?

Povinnosti vlastníka bytového objektu k vyhrazenému plynovému zařízení, tedy i rozvodu plynu, stanoví obecně zákon č. 174/1968 Sb., v platném znění. Tento zákon ukládá v § 6c, odst. 1 organizacím a podnikajícím fyzickým osobám, aby při provozování vyhrazených plynových zařízení zajistily provedení kontrol, revizí a zkoušek. Podrobnosti jsou uvedeny v prováděcí vyhlášce č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení.

Uvedená vyhláška stanoví povinnost provádět zkoušky (mezi něž patří i tlakové zkoušky) po dokončení montáže nebo rekonstrukce za účelem zjištění, zda zařízení odpovídá předpisům a poža¬davkům bezpečnosti práce a technických zařízení, požární ochrany a projektovaným technologickým hodnotám. Zkoušku zařízení zajistí organizace, která prováděla montáž nebo rekonstrukci zařízení.

Vlastník bytového objektu tedy nemá povinnost provádět tlakové zkoušky; je povinen zajistit roční kontroly a jedenkrát za tři roky revize odběrného plynového zařízení, s výjimkou částí, které jsou v osobním užívání uživatelů bytů a místností nesloužících k bydlení.

To však nevylučuje, že pracovník provádějící kontrolu nebo revizi použije v některých případech k ověření stavu rozvodu plynu tlakovou zkoušku. Tento způsob je vhodný např. pro zjištění stavu stoupacích potrubí v prostupech jednotlivými podlažími, zejména v nepřístupných místech, jako jsou bytová jádra, zejména v případech koroze v místě průchodu dělicí přepážkou apod. Provedení tlakové zkoušky v těchto případech pak dá jednoznačnou odpověď na otázku, zda je možné v daném případě potrubí dále provozovat.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail