Je povinností organizace zasílat hlášení o pracovním úrazu na OSSZ?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Na internetu se objevil tiskopis Hlášení pracovního úrazu pro uplatnění nároku z důchodového pojištění. Je povinností organizace zasílat takovéto zvláštní hlášení o pracovním úrazu na okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ)? Marně pátráme po tom, který právní předpis něco takového nařizuje.

Jedná se o starý klasický formulář České správy sociálního zabezpečení. Podle § 25 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, platí, že pracovním úrazem se pro účely tohoto zákona rozumí úraz, který utrpěl pojištěnec při činnosti zakládající účast na pojištění a který se za pracovní nebo služební považuje podle pracovněprávních předpisů nebo předpisů upravujících služební poměry platných v době vzniku plné nebo částečné invalidity následkem tohoto úrazu. Za pracovní úraz se považuje též úraz, který pojištěnec utrpěl při přípravě k obraně České republiky nebo pojištěnec, který není vojákem z povolání ani vojákem v další službě, při výkonu služby v ozbrojených silách České republiky anebo pojištěnec při výkonu činnosti prováděné v rámci civilní služby podle pokynů osoby, u níž se koná civilní služba, nebo v přímé souvislosti s takovým výkonem; to platí obdobně pro onemocnění vzniklé při výkonu těchto služeb. Navíc kde se v tomto zákoně dále hovoří o pracovním úrazu, rozumí se tím též nemoc z povolání ve smyslu prováděcího předpisu.

Pracovní úraz a nemoc z povolání tedy mají v důchodovém pojištění  význam pro splnění podmínek na plný invalidní nebo částečný invalidní důchod. Tyto důchody se sice z titulu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání nezvyšují, ale pouze nemusí zaměstnanec, který utrpěl pracovní úraz nebo u něhož byla zjištěna nemoc z povolání, prokazovat splnění podmínek na plný invalidní nebo částečný invalidní důchod. V těchto případech se totiž nevyžaduje potřebná doba pojištění, a proto musí odpovědný zaměstnavatel žadateli o invalidní nebo o částečný invalidní důchod tento formulář vyplnit. Tento formulář se vyplňuje až v okamžiku, kdy zaměstnanec, který utrpěl pracovní úraz nebo u něhož byla zjištěna nemoc z povolání žádá o plný invalidní nebo o částečný invalidní důchod a tvrdí, že v přímé souvislosti s utrpěným pracovním úrazem (nemocí z povolání).

Protože  nyní po 1.1.2009 se důchody přiznávají zásadně jen na žádost pojištěnce (již ne z iniciativy okresní správy sociálního zabezpečení např. po dlouhodobé, roční pracovní neschopnosti)  je věcí poškozeného  zaměstnance, aby si potřebné podklady opatřil. Zaměstnavatel nemá tedy povinnost sám iniciativně tento formulář vyplňovat nebo někam posílat, to bude až (pokud někdy) bude platit zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail