Je nutné vznik nové firmy hlásit OIP?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Zřizuji novou firmu a provozovnu solárií. Ráda bych věděla, zda je mou povinností vznik této firmy ohlásit na inspektorátu práce. 

Není to Vaší povinností, dnem zápisu do živnostenského rejstříku jste se totiž pro účely veřejné správy stala nebo stanete veřejně známou firmou a Státní úřad inspekce práce, resp. oblastní inspektoráty inspekce práce, stejně jako ostatní kontrolní orgány využívají živnostenského a obchodního rejstříku k zjištění údajů o podnikajících osobách ve svých regionech.

Vzhledem k tomu, že provozujete solárium, tak na pro Vás víc než Oblastní inspektorát inspekce práce je důležitější územní pracoviště Krajské hygienické stanice, tzv. bývalá OHES. Služby, při níž je porušována integrita kůže a při kterých se používají k péči o tělo speciální přístroje (například solária, myostimulátory) jsou podle § 19 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví považovány za práce epidemiologicky závažné. Také v tomto ustanovení § 19 zákona o ochraně veřejného zdraví máte stanoveny předpoklady pro výkon činností epidemiologicky závažných. S tím pak bezprostředně věcně souvisí ustanovení § 51 vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů, kde jsou stanoveny zásady provozní a osobní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných. A dodržování těchto předpisů u Vás kontrolovat orgán ochrany veřejného zdraví. Pokuty Vám pak může ukládat podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

Oblastní inspektorát práce u Vás může kontrolovat dodržování pracovněprávních předpisů a dodržování bezpečnosti práce s výjimkou hygienických věcí a věcí spadajících do oblasti ochrany veřejného zdraví.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail