Je nutná výchozí revize pásové pily?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla Ivana Blažková.

Mám dotaz ohledně výchozí revize elektrického zařízení, v našem případě pásové pily. Tato pila byla zakoupena jako nová bez koncové přípojky k elektrickému přívodu (pouze neukončený kabel). Dodavatele jsme požádali o dodání výchozí revize k této pile. On nám odpověděl s tím, že nám ji klidné dodá, ale za poplatek. Nevím, zda jsem si správně vyložila všechny legislativní požadavky, ale dle mého názoru je dodavatel povinen tuto výchozí revizi dodat se zařízením. Je to tak? Revizní technik, kterého jsme si pozvali ke kontrole námi provedené koncovky a kvůli provedení výchozí revize, tvrdí, že výchozí revize není u tohoto zařízení nutná. Dle mého názoru se velmi mýlí. Můžete mi prosím poradit, jak a čím mám argumentovat dodavateli pily nebo reviznímu technikovi?

Pásová pila, tak jak je popisována, je dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoveným výrobkem, u něhož před uvedením na trh musí být posouzena shoda se všemi souvisejícími předpisy.

U pásové pily se jedná o tato nařízení vlády (dále NV):

  • NV č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení, identické s Low Voltage Directive 2006/95/EC.
  • NV č. 616/2006 Sb. o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility, identické s Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC.
  • NV č. 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení, identické s Machinery Directive 2006/42/EC.

Splnění požadavků jmenovaných NV (směrnic EU), tak aby stroje (pila) a jejich elektrické zařízení v určených mezích bylo bezpečné, lze dosáhnout splněním požadavků harmonizovaných norem s těmito NV.

Plní-li stroj nebo soustava strojů požadavky NV, a to všech, která se na něj vztahují, musí být vypracováno výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem ES prohlášení o shodě a výrobek označen značkou shody CE (CONFORMITY EUROPE). Bez tohoto označení nelze stroje uvádět na trh.

Označení strojního zařízení (pily) CE nahrazuje výchozí revizi. Revize se provádí pouze u elektrické přípojky určené pro připojení stroje. Po připojení stroje k elektrické síti na určeném místě se provede ověření dle požadavků ČSN EN 60204-1 ed. 2 Bezpečnost strojních zařízení-Elektrická zařízení strojů-Část 1: Všeobecné požadavky, článek 18.2.2, Zkouška 1 – Ověření spojitosti ochranného obvodu a Zkouška 2 – Ověření impedance poruchové smyčky a vhodnost přidruženého přístroje jistícího proti nadproudům.

 Ke stroji - pásové pile - musí být přiložena průvodní dokumentace včetně návodu k používání.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail