Je nějak specifikován pojem „zúžený vjezd“?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla Ing. Olga Valášková ze Státního úřadu inspekce práce.

Mám dotaz ohledně značení vjezdů/výjezdů z garáží na pracovišti. Ve firmě máme cca 100 - 150 garáží na osobní vozidla, speciální techniku, vozidla nad 3,5 tuny. Provozujeme mnoho areálů, které mají vjezdové brány. Vjezdy do garáží jsou většinou z prostor venkovního parkoviště, kde se pohybují zaměstnanci. V nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, se uvádí v příloze, v bodu č. 3.4.8: „Zúžené vjezdy a výjezdy pracovišť, určené pro pěší i pro provoz dopravních prostředků musí být opatřeny značkami označujícími riziko střetu osob s překážkami“. Bohužel se mi nepodařilo najít nikde definici, co to je zúžený vjezd. Je to nějaký konkrétní rozměr?

Státnímu úřadu inspekce práce není znám právní předpis, který by přesně definoval nebo poskytl výklad, co je zúžený profil nebo zúžený vjezd. Pojem "zúžený vjezd" tak, jak jej uvádí příloha k nařízení vlády č. 101/2005 Sb., bod 3.4.8,  který zmiňujete, není v žádném dalším předpisu blíže definován. Předpokládáme, že pojmu nelze přikládat jiný význam, než jaký vyplývá z vlastního smyslu slov uvedených v právním předpise. Ve Vašem e-mailu rovněž zmiňujete pohyb zaměstnanců, zde lze uplatnit bod č. 5.13. přílohy výše uvedeného nařízení, kde je uvedeno: „Komunikace používané pro pěší nebo pro provoz dopravních prostředků musí být voleny v souladu s počtem potenciálních uživatelů a v závislosti na druhu pracovní činnosti a musí být trvale volné a dostatečně široké s dostatečnou podchodnou výškou. Jsou-li na komunikacích používány dopravní prostředky, musí být zajištěna dostatečná šířka jízdního pruhu stanovená v závislosti na šířce používaných dopravních prostředků včetně šířky nákladu a dostatečný bezpečný prostor i pro pěší o šířce nejméně 1,1 m. Nelze-li bezpečný prostor pro pěší zajistit, musí být v době provozování dopravy v těchto místech chůze zakázána.“

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail