Je možné si stanovit vlastní lhůty pracovnělékařských prohlídek pro 1. a 2. kategorii práce?

Na dotaz odpovědělo Oddělení hygieny práce a pracovního lékařství Ministerstva zdravotnictví.

Jako poskytovatel pracovnělékařských služeb v současné době řešíme různý přístup zaměstnavatelů k nově nabyté dobrovolnosti periodických prohlídek pro zaměstnance v 1. a 2. kategorii práce bez profesních rizik. Ptají se, zda je nutné dodržet lhůty mezi prohlídkami, které uvádí vyhláška, nebo zda má zaměstnavatel i v tomto určitou volnost a možnost určit si lhůty dle svého uvážení. Příklad: zaměstnavatel uvažuje, že bude na pravidelné prohlídky posílat všechny zaměstnance (1. a 2. kat.) od 40 let věku. Do své interní směrnice chce dát jednotnou lhůtu 1x za 5 let pro všechny. Lze takto postupovat?

Vyhláškou č. 452/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění vyhlášky č. 436/2017 Sb., (dále jen „vyhláška“), která je účinná od 1. 1. 2023, došlo mimo jiné ke změně stanovení periodických pracovnělékařských prohlídek. Nově změna umožňuje fakultativní (nepovinný) přístup k periodickým prohlídkám u nerizikových prací, tzn. práce kategorie 1. a 2. Aby se jednalo i nadále o periodické prohlídky, jejich lhůty jsou vyhláškou stanoveny, tudíž zaměstnavatel nemůže stanovovat periodicitu podle sebe. Tato „volnost“ pro zaměstnavatele není v současném znění vyhlášky upravena.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail