Je možné, aby pracovník 8 hodin stál?

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová

Je možné, aby pracovník stál 8 hodin na jednom místě při kontrole výrobků?

Podle mého názoru to není možné. Zaměstnavatel musí vždy provést tzv. prevenci rizik, tj. vyhledat rizika a přijmout opatření, aby byla rizika minimalizována. Podle nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, platí, že podle výsledků hodnocení zdravotního rizika musí být k ochraně zdraví zaměstnanců pracovní podmínky upraveny zejména vhodnými organizačními opatřeními, vybavením zaměstnanců osobními ochrannými pracovními prostředky nebo použitím vhodných technických prostředků tak, aby bylo zajištěno vyloučení nebo omezení rizika, především poškození bederní páteře nebo onemocnění pohybového aparátu. Za vhodné technické prostředky se považují mechanická zařízení k vyloučení ruční manipulace s břemeny nebo k jejímu omezení. Nelze-li ruční manipulaci s břemeny nahradit vhodnými technickými prostředky, musí být ruční manipulace řešena s ohledem na hmotnost břemen, četnost a způsoby manipulace s nimi, možnosti jejich uchopení a s ohledem na celosměnový energetický výdej. Navíc se domnívám, že ve Vámi uváděném případě, jde také o práci svým způsobem monotónní. Obecně platí, že mezi faktory psychické zátěže související s prací náleží:

  • práce ve vnuceném tempu, kterou se rozumí takový způsob práce, při němž si zaměstnanec nemůže volit pracovní tempo a jeho činnost je podřízena rytmu strojního zařízení nebo jiných osob,
  • monotónní práce, kterou se rozumí pracovní činnost, pro niž je charakteristické opakování stále stejných úkonů pohybových či úkolových s omezenou možností zásahu zaměstnance do průběhu této činnosti,
  • práce pod časovým tlakem spojená s vysokým pracovním tempem a omezenými možnostmi přestávek a odpočinku, což je příčinou rychlého nástupu únavy a nedostatečné možnosti zotavení organizmu,
  • práce spojená s vysokými nároky v oblasti jednání a vzájemné kooperace mezi jednotlivci a činnosti, kdy je zaměstnanec vystaven interpersonálním konfliktům, frustraci a negativním emočním tlakům,
  • riziko ohrožení vlastního zdraví a zdraví jiných osob,
  • práce ve třísměnném a nepřetržitém pracovním režimu,
  • práce pouze v nočních směnách.

Práce uvedené ve vnuceném tempu a monotónní práce musí být v zájmu omezení jejich nepříznivého vlivu na zdraví zaměstnanců přerušovány bezpečnostními přestávkami v trvání alespoň 5 - 10 minut po každých 2 hodinách nepřetržité práce nebo musí být zajištěno střídání činností., popřípadě zaměstnanců. Proto podle mého názoru má dotyčný zaměstnanec právo na bezpečnostní přestávky ve výše uvedeném rozsahu.

JUDr. Eva Dandová

Autor článku: 

Komentáře

Člověk stát celou směnu možná nemůže, ale žena ano a ještě na

07.03.2007 - 15:38 Surovec
<P>Před cca 1 rokem proběhl na SZÚ odborný seminář odborníhů z oboru hygiena práce organizovaný odbornou společností pracovního lékařství. Seminář řídila MUDr. Jana Hlávkou (SZÚ - odbor HEM, oddělení fyziologie práce). V bloku byly předneseny 2 příspěvky, které se zabývaly hodnocením pracovních podmínek výkonu práce "šička" na pracovištích, kdy zahraniční firmy vybavily naše pracoviště pro práci VSTOJE NA JEDNÉ NOZE!!!!!!!!! - protože druhou nohu musí mít šička volnou k ovládání nožního spínače. V diskuzi, které se účastnila řada lékařů (jmény nebudu obtěžovat) se řešil problém jak takovouto práci legalizovat a tio nejenom pro vynucenou poliohu práce vstoje po celou pracovní směnu, ale i s ohledem na nepoddajnost materiálu (šití autopotahů). Když jsem cca v 11:30 vznesl názor, jak bude tato práce vhodná pro běžnou českou ženu po dvou porodech s počínajícími varixy, mírnou nadváhou s věkem nad 40 let, tak jsem byl označen za rozvraceče, protože je důležitější zaměstnanost v okrajových regionech (jednalo se o jih Jihočeského kraje a o sever Královehradeckého kraje). Posutzované osoby byly cizinky najaté přes agentury práce. Výsledný návrh z tohoto semiáře byl, aby tyto práce byly zařazeny do výsledné kategorie "2" (druhé!!!) položka "fyzická zátěž" podle směrnice 432/2003 Sb. Důvodem byl "kvylifikovaný odhad - nikoliv vlastní měření a náalsené hodnocení. Takže jsem nabyl dojmu, že se jedná vlastně o práci = rekreaci.</P> <P>Proto si dovoluji tvrdit, že celosměnná práce vstoje na obou dolních končetinách bez protéz (8 hod) je přípustná, není ani zásadně riziková (možná jen obtěžuje) ale když ženy zvládnou 8 hod vstoje na jedné noze, tak proč by to nešlo na obou nohách.......... </P> <P>Hlavně abychom neprolomili rovnost pohlaví....... Muži musí vydržet totéž co ženy - nebo snad ne ?????</P> <P>&nbsp;</P> <P>Pro hnidopichy doplňuji, že&nbsp;práce vstoje je v zemích EU ale i východní Azie obvyklá, a není upravena žádnými specifickými restrikcemi ( např. direktivy EU, směrnicemi ILO, či WHO) - viz příslušné servery</P> <P>Zdravím všechny odborníky</P> <P>Surovec</P>

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail