Je možné absolvovat periodickou a výstupní prohlídku najednou?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Robert Křepinský.

Jak v praxi řešit, pokud má jít zaměstnanec na periodickou prohlídku začátkem října a současně by měl podstoupit výstupní prohlídku po skončení pracovního poměru, který nastane k 31. 12. 2020? Lze jej poslat na periodickou prohlídku, při které do žádosti napíšu, že žádám současně i o provedení úkonů spojených s výstupní prohlídkou? Od lékaře mám pak žádat dva dokumenty - lékařský posudek z periodické prohlídky a potvrzení o provedení výstupní prohlídky?

Abychom lépe pochopili odpověď na Váš dotaz, musíme vidět rozdíl mezi periodickou a výstupní lékařskou prohlídkou. Podle ustanovení § 11 odst. 1 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) se periodická prohlídka provádí za účelem zjištění včasné změny zdravotního stavu vzniklé v souvislosti se zdravotní náročností vykonávané práce nebo stárnutím organizmu, kdy další výkon práce by mohl vést k poškození zdraví posuzovaného zaměstnance, nebo k poškození zdraví jiných osob.

Výstupní prohlídka se podle ustanovení § 13 odst. 1 vyhlášky se provádí za účelem zjištění zdravotního stavu zaměstnance v době ukončení výkonu práce, a to s důrazem na zjištění takových změn zdravotního stavu, u kterých lze předpokládat souvislost se zdravotní náročností vykonávané práce.

Z výše uvedeného je tedy patrné, že jde o zcela rozdílné prohlídky a nelze tyto prohlídky z tohoto důvodu zaměňovat. Výsledkem periodické prohlídky je lékařský posudek (§ 15 vyhlášky), výsledkem prohlídky výstupní je potvrzení o provedení výstupní prohlídky (§17a vyhlášky).

Vzhledem ke skutečnosti, že výstupní prohlídka zjišťuje zdravotní stav posuzované osoby v době ukončení výkonu práce, nelze ji provádět, a tím i spojovat, s prohlídkou periodickou prováděnou dva či tři měsíce před skončením pracovního poměru. Toto období může být pro posuzovanou osobu obdobím, kdy teoreticky může dojít výkonem práce ke zhoršení zdravotního stavu.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail