Jarní vydání odborného časopisu JOSRA

Vyšlo nové číslo Časopisu výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (JOSRA).

Právě vyšlo nové číslo odborného recenzovaného periodika Časopisu výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (Journal of Safety Research and Applications, JOSRA). Je dostupné online na adrese www.bozpinfo.cz/josra/josra-01-2013.

V prvním letošním čísle je publikováno pět recenzovaných článků. První z článků je věnován vlivu prostředí na spolehlivost systémů v oblasti letectví. Jeho cílem je popsat provozní podmínky v letectví a ukázat, do jaké míry se změní spolehlivostní parametry systému při uvažování těchto podmínek oproti spolehlivostním parametrům získaným pro tzv. standardní podmínky, které se běžně při analýze spolehlivosti používají. První část se zabývá vyjádřením spolehlivosti pomocí spolehlivostních ukazatelů a rozborem podmínek v letectví a slouží jako úvod do problematiky hodnocení spolehlivosti leteckého vybavení. Druhý příspěvek je posledním ze série článků, která je věnována mezinárodnímu projektu THESEIS. Jsou v něm předkládány výsledky průzkumu zaměřeného na spektrum a úroveň znalostí pracovníků eko-průmyslu o specifických rizicích souvisejících s jejich prací. Průzkum byl realizován v osmi zemích partnerství tohoto projektu. Další článek autorů Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity je zaměřen na teoretická východiska komunikace o rizicích v oblasti prevence závažných havárií s důrazem na širokou veřejnost jako cílového příjemce komunikovaných zpráv. Příspěvek vymezuje obecný kontext komunikace o rizicích s vymezením odlišností mezi komunikací o rizicích a krizovou komunikací. Autoři uvádí základní komunikační modely vhodné pro tuto oblast, spolu s popisem komunikačního procesu upraveného pro specifika komunikace o rizicích. Čtvrtý článek se zabývá způsobem splnění požadavků Ruské Federace vztahujících se jak k funkční bezpečnosti strojních zařízení, tak i ke způsobu splnění dalších všeobecných požadavků kladených na zařízení dovážená ze zahraničí. Autoři srovnávají platné legislativy vztahující se k oblasti funkční bezpečnosti v EU a v Rusku. Poslední článek recenzované části se věnuje metodám modelování důsledků závažných havárií způsobených ohněm používaným ve Španělsku a porovnává je s výsledky metod využívaných v České republice.

V nerecenzované části jsou články věnovány dvěma akcím. První událost s názvem EIT Awareness Day měla za cíl detailně informovat zainteresované české subjekty o Evropském inovačním a technologickém institutu a o roli jeho znalostních a inovačních komunit. Akce uspořádaná ve spolupráci s Úřadem vlády ČR se uskutečnila 22. ledna 2013 v Praze v Lichtenštejnském paláci. Druhý článek představuje seminář, který se věnoval problematice stavebního zákona a předpisům na ochranu životního prostředí. Seminář stručně seznámil zájemce se stavebním zákonem, jeho novelou a na něj navazujícími předpisy z oblasti životního prostředí. Cílem bylo seznámit účastníky se změnami ve stavebním zákoně a popsat některé případy jejich projevu v praxi.

Rádi bychom rozšířili řady autorů, takže pokud budete mít zájem v našem časopise publikovat vaše články z oblasti BOZP, kontaktujte, prosím, redakci na adrese josra@vubp-praha.cz. Může se jednat o článek ze zajímavého domácího či mezinárodního projektu, prezentaci výsledků z výzkumných aktivit, informace o zajímavých konferencích, seminářích apod. Budeme se těšit na spolupráci.

Přehled publikovaných článků

Recenzované články:

  • Vliv prostředí na spolehlivost systémů 1/2 - Ing. Miroslav Jirgl, Ing. Marie Havlíková, Ph.D., Doc. Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D
  • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v eko-průmyslu - část 3: Porovnání úrovně znalostí vybraných pracovníků eko-průmyslu v partnerských zemích projektu THESEIS - PhDr. Irena Kuhnová, Mgr. Alena Horáčková, Ing. Iveta Mlezivová
  • Teoretická východiska komunikace o rizicích se zřetelem na prevenci závažných havárií - Ing. Jakub Dlabka, Ing. Barbora Baudišová, Bc. Jakub Řeháček, Bc. Lukáš Pečínka
  • Způsob splnění požadavků EU a Ruské federace v oblasti související s funkční bezpečností strojních zařízení - Ing. Leisan Mukhametzianova, Doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D.
  • Calculation method for emergency planning zone used in Spain – Ing. Jan Skřínský, Ing. Vilém Sluka, Ing. Martina Pražáková, RNDr. Stanislav Malý, Ph.D.

Nerecenzované články:

  • EIT awareness day – PhDr. Irena Kuhnová
  • Stavební zákon a předpisy na ochranu životního prostředí – Ing. Josef Senčík
Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail