Jakými předpisy se má řidič řídit při cestách do zahraničí?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl Ing. Jiří Novotný z Centra dopravního výzkumu, v. v. i.

Přepravuji materiál pro firemní potřebu. Jakým zákonem se mám řídit, když řídím automobil do 3,5 t (dodávka). Má cesta začíná v ČR, vede přes Německo a dále do Nizozemí. Jde mi o to, že v Německu tento automobil už je brán nad 2,9 t (německá výjimka) a tudíž jedu podle nařízení č. 561/2006. Jak mám vykazovat dobu řízení, přestávek, když předpisy jsou odlišné?

V případě dopravy provozované malými vozidly, což jsou vozidla nebo jízdní soupravy o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny se řidiči řídí předpisy platnými v jednotlivých státech. V tomto případě není sjednocující předpis jako v případě velkých vozidel je nařízení (ES) č. 561/2006.

V ČR platí pro výše uvedená vozidla nařízení vlády č.168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky.

SRN využila možnosti a vztáhla nařízení (ES) č. 561/2006 i na vozidla a jízdní soupravy od 2,8 tuny největší povolené hmotnosti. To se týká doby řízení vozidla, bezpečnostních přestávek a doby odpočinku. Záznam muže být veden formou tachografu, nebo ručně v záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku.

Konkrétní předpis, který platí v Nizozemí se mi nepodařilo zjistit. Žádný předpis neřeší návaznost jednotlivých národních předpisů. Z těchto důvodů doporučuji vyznačit v ručně vedeném záznamu přejezd hranic a současně doporučuji se řídit nařízením (ES) č. 561/2006 po celou dobu přepravy. Tím dodržíte také požadavky nařízení vlády, co se týká doby řízení a přestávky v řízení. Znovu opakuji, je to moje doporučení a v žádném předpise to nenaleznete. Požadavky se týkají všech dopravců a to jak pro vlastní potřebu (to je zřejmě Váš případ), tak i dopravců pro cizí potřebu.

Autor článku: 

Komentáře

Potvrzení?

25.11.2019 - 17:26 Jana Bratanová
Zkuste si to počíst i tady https://www.dopravniznaceni.com/Zasadni-rozdily-v-dopravnich-predpisech-ve-svete-b5121.htm - podle mě budete potřebovat nějaké potvrzení...

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail