Jakým předpisem je nahrazena zrušená vyhláška č. 324/1990 Sb.?

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová

Prosím o sdělení, čím je od 1.1.2007 nahrazena vyhláška č. 324/1990 Sb., která je zrušena vyhl. č. 601/2006 Sb., zejména ve smyslu povinnosti zaměstnavatele provádět školení zaměstnanců s právními předpisy dle požadavku zákona č. 262/2006 Sb § 102, odst. 2.

Ano, máte pravdu, že vyhláška č. 601/2006 Sb. ruší ke dni 1. ledna 2006 vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhlášku č. 363/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

Pokud se týká povinnosti školení, tak ta je obecně stanovena každému zaměstnavateli v § 103 odst. 2 a 3 nového zákoníku práce (z. č. 262/2006 Sb.) a není třeba ji znovu opakovat (nakonec vyhláška ji ani stanovit nemůže, protože vyhláška nemůže stanovit práva a povinnosti, to může pouze zákon) a věci speciální, které upravovaly zrušené vyhlášky mají rámcový zákonný základ dnes v ustanovení § 3 nového zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) – požadavky na pracoviště a pracovní prostředí. K jeho provedení pak bylo vydáno nové nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích, které nabylo účinnosti 1. ledna 2007. Toto nařízení vlády pak rozebírá detaily.

JUDr. Eva Dandová

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail