Jaké úkony v BOZP mohu vykonávat bez zkoušky pro OZO?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl JUDr. Pavel Kučina.

Můj dotaz se týká možnosti vykonávat služby v BOZP po 31.12.2011, kdy mi končí oprávnění OZO v prevenci rizik. Mám rovněž živnostenské oprávnění pro provádění těchto služeb. Jaké úkony mohu nadále provádět v oblasti BOZP pouze na ŽL? Řeší to konkrétně některý předpis? Mohu například provádět školení zaměstnanců dle osnov vypracovaných OZO v prevenci rizik, provádět roční kontroly BOZP nebo řešit pracovní úrazy? Upozorňuji, že nejsem sám, koho to zajímá.

Podle § 9 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,  může zaměstnavatel zajišťovat plnění úkolů v prevenci rizik, je-li k tomu způsobilý nebo odborně způsobilý sám, jinak je povinen zajistit tyto úkoly odborně způsobilým zaměstnancem, kterého zaměstnává v pracovněprávním vztahu. Nemá-li takového zaměstnance, je povinen zajistit je jinou odborně způsobilou osobou. Odborně způsobilý zaměstnanec zaměstnavatele nebo jiná odborně způsobilá fyzická osoba jsou odborně způsobilými osobami.

Pro plnění úkolů v prevenci rizik není rozhodující, zda tuto činnost provádí zaměstnanec v rámci závislé práce, nebo OSVČ, která má živnostenské oprávnění pro provádění služeb v BOZP. Podstatné je splnění požadavku odborné způsobilosti podle § 10 citovaného zákona. Požadavek odborné způsobilosti musí splňovat jak zaměstnanec, tak OSVČ podnikající na základě živnostenského oprávnění. Živnostenské oprávnění osvědčuje legalitu podnikání v daném oboru činnosti, nenahrazuje ale požadavky odborné způsobilosti podle § 10.

Pokud do 31.12.2011 nesplníte předpoklady odborné způsobilosti uvedené v § 10 odst. 1 citovaného zákona, nebudete již odborně způsobilou osobou a nemůžete vlastním jménem plnit úkoly v prevenci rizik.

Nic vám ale nebrání v tom, abyste prováděl školení zaměstnanců o BOZP, nebo abyste řešil pracovní úrazy. K těmto činnostem žádné oprávnění nepotřebujete. Pojem "roční kontroly BOZP" zákon nezná. Výkon kontroly nad BOZP přísluší orgánům podle zvláštního právního předpisu (zejména IP a KHS) a odborovým organizacím.

Autor článku: 

Komentáře

Předpokládám, že tazatel měl

13.06.2011 - 14:52 Tomáš Neugebauer
Předpokládám, že tazatel měl svých dotazem "provádět roční kontroly BOZP" na mysli provádět pro zaměstnavatele roční prověrky BOZP. Tuto činnost, jakož i jakékoliv jiné kontroly stavu BOZP u zaměstnavatele není možné provádět bez získání odborné způsobilosti, neboť se jedná o činnost, jež spadá do prevence rizik. Provést školení, pro které podklady zpracovala OZO může. Řešit pracovní úrazy, vyjma stanovení opatření, též může. Navrhnout opatření však již nikoliv. Při určení co bude moci bývalý bezpečnostní technik, který nezíská potřebnou kvalifikaci OZO, provádět, je nutné vycházet z ustanovení §102 odst. 2 zákoníku práce. Z něj jasně vyplývá, že provádění vlastního školení není prevencí rizik, však jeho zajištění, včetně zpracování osnovy atd. již prevencí rizik je. Tedy musí provést OZO. Bývalý bezpečnostní technik, jež nezíská odbornou způsobilost bude od 1. 1. 2012 pouhým "pomocným dělníkem" v BOZP. Pokud bude zároveň držitelem platého živnostenského listu, bude podnikatelem v BOZP, což automaticky neznamená, že tuto činnost může sám provádět, ale je oprávněn mít zaměstnance, kteří to budou na jeho podnikatelské jméno provádět.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail