Jaká školení může provádět odborně způsobilá osoba v prevenci rizik?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Ing. Jiří Kysela ze Státního úřadu inspekce práce.

Může odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik (dále "OZO v BOZP") provádět školení (a v jakém rozsahu) vazačů, zdvihacích zařízení, elektrických zařízení dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., jeřábníků, plynových zařízení a tlakových nádob?

K této problematice sdělujeme, že OZO v BOZP je fyzická osoba zajišťující úkoly v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákona č. 309/2006 Sb. Podstatou této OZO v BOZP je zajišťování úkolů v prevenci rizik (§ 9 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb.). Obecně platí, že cílem školení BOZP je například seznámit s pracovními postupy, dále s bezpečnostními předpisy a pokyny, které musí zaměstnanec dodržovat, ale i seznámit s prostředím, ve kterém bude zaměstnanec pracovat, s technickými zařízeními, seznámit s předvídatelnými riziky práce, včetně opatření na ochranu před jejich působením, seznámit s nejčastějšími úrazy, které se staly na pracovišti v důsledku porušení pracovních postupů, seznámit s předpisy a pokyny BOZP a seznámit s pracemi a úkony, při kterých je třeba používat OOPP. Navážeme-li dále, pak kvalifikační požadavky, dále také i odpovědnost školitele a způsob školení (organizaci školení) stanoví zaměstnavatel ve své vnitřní organizační směrnici. Vnitřní organizační směrnicí může být, např. pro provoz jeřábů systém bezpečné práce zpracovaný dle čl. 4.1 ČSN ISO 12480-1.

Pro doplnění Vás také informujeme, že některé technické normy stanovují konkrétní požadavky na školení. V případě školení jeřábníků pro získání základních znalostí a dovedností je stanovuje ČSN ISO 9926-1. V případě školení obsluhy pojízdné zdvihací pracovní plošiny jsou tyto požadavky uvedeny v ČSN ISO 18878. Dále stupně odborné způsobilosti (kvalifikace) v elektrotechnice stanoví vyhláška ě. 50/1978 Sb. K dané problematice také sdělujeme, že požadavky na školení BOZP technických zařízení například obsluhy zdvihacích zařízení (plošin, jeřábníků) jsou také uvedeny v příslušném návodu výrobce.

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že dle ustanovení § 103 odst. 2 a odst. 3 s přihlédnutím k § 103 odst. 1 písm. f) zákoníku práce zaměstnavatel zodpovídá za splnění všech zákonem stanovených povinností na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečném provozu technických zařízení.

Současně Vás také informujeme, že ve smyslu části druhé - Působnost a příslušnost úřadu a inspektorátů dle § 4 odst. 2 písm. d) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje úřad zaměstnavatelům a zaměstnancům bezúplatně základní informace a poradenství týkající se pracovních vztahů a pracovník podmínek. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi obsáhlou problematiku, doporučujeme se obrátit na místně příslušný inspektorát práce, kde v rámci konzultace lze také objasnit konkrétní oblasti uvedené ve Vašem dotazu.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail