Jaká práva má kontrolovaná osoba při kontrole orgánem inspekce práce?

Práva osoby, kterou kontroluje inspekce práce

 • Do pěti pracovních dnů ode dne seznámení se s protokolem, pokud nestanoví inspektor lhůtu delší, písemně požádat inspektora o přezkoumání protokolu. Povinností inspektora je přezkoumat protokol a vyrozumět o výsledku kontrolovanou osobu. 
 • Do patnácti pracovních dnů ode dne, kdy byla kontrolovaná osoba o výsledku přezkoumání protokolu vyrozuměna, podat námitky k vedoucímu inspektorovi, který o námitkách rozhodne.
  Rozhodnutím o námitkách může být výsledek přezkoumání protokolu změněn nebo zrušen, jinak se námitky zamítnou. Při zrušení výsledku přezkoumání protokolu vedoucí inspektor (nebo v případě, že kontrolu vykonal úřad, generální inspektor) zajistí došetření věci. Proti rozhodnutí vedoucího inspektora nebo generální inspektora nelze podat další námitky.
  Ze závažných důvodů lze prominout zmeškání lhůty, jestliže kontrolovaná osoba podala námitky a požádala o prominutí zmeškané lhůty do tří pracovních dnů ode dne, kdy pominula příčina zmeškání. 
 • Uhrazení nákladů za kontrolní vzorek odebraný pro účely kontroly kontrolované osobě inspektorátem nebo úřadem, který vykonal kontrolu, částku ve výši ceny, za kterou kontrolovaná osoba materiály, látky nebo výrobky běžně na trhu prodává nebo za kterou je pořídila, jestliže o náhradu požádala do šesti kalendářních měsíců po odebrání; jinak právo na úhradu zaniká.
  Fyzické osobě, která zavinila, že kontrolovaná osoba nesplnila povinnosti podle zákona o inspekci práce, může být uložena pořádková pokuta až do výše padesáti tisíc korun. Pořádkovou pokutu lze uložit i opakovaně, nebyla-li povinnost splněna ani v nově určené lhůtě. Pořádková pokuta je příjmem státního rozpočtu.
  Zatím není jisté, zda je "fyzickou osobou" míněn zaměstnanec či osoba poskytující služby (outsourcing) nebo obě možnosti.

Zdroj: Hospodářská komora ČR

Chcete vědět víc?

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail