Jak zařídit, aby dlouhá cesta do zahraničí byla bezpečná?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla Ing. Olga Valášková ze Státního úřadu inspekce práce.

Máme vést zboží naší dodávkou do 3,5 t, řídit bude náš zaměstnanec - řidič. Začátek cesty je v Prostějově, vykládka nákladu v Antverpách, Gentu a Exeteru v Anglii a následně cesta zpět. Je to cca 38 hodin (nepřetržité) jízdy a 3620 km. V nařízení vlády č. 168/2002 Sb. se mluví o povinných přestávkách, ale nejde z toho vydedukovat, jak postupovat při takto dlouhé jízdě. Prosím o odkaz na příslušné předpisy.

Zaměstnavatel, který provozuje dopravu dopravními prostředky a nevztahuje se na něj zvláštní právní předpis (zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění posledních předpisů), je zaměstnavatel povinen zajistit, aby zaměstnanec vedl v listinné formě nebo technickým zařízením denní evidenci o době řízení dopravního prostředku a o čerpání bezpečnostních přestávek (viz požadavek nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky). Toto nařízení v příloze č. 1 stanovuje povinnost nejpozději po 4,5 hod doby řízení přerušit jízdu bezpečnostní přestávkou v délce trvání nejméně 30 min. Během bezpečnostní přestávky zaměstnanec nevykonává žádnou činnost vyplývající z jeho pracovních povinností, kromě dozoru na vozidlo a jeho náklad. Bezpečnostní přestávka se započítává do pracovní doby (§ 89 odst. 1 zákoníku práce).

Kromě požadavků výše popsaných ohledně přepravy, je zaměstnavatel povinen dodržet ustanovení zákoníku práce vztahující se k pracovní době, zejména její délce (§ 83), rozvrhu týdenní pracovní doby (§ 84) a délce odpočinku mezi směnami (§ 90), popřípadě týdennímu odpočinku (§ 92). Na zaměstnance vyslaného do zahraničí vozidlem do 3,5 t se neuplatní evropské nařízení ES 561/2006 stanovující maximální dobu řízení a doby odpočinku, ale přestože bude v zahraničí, bude se na něj vztahovat vnitrostátní úprava při organizování jeho pracovní doby a dob odpočinku stanovená zákoníkem práce. Mimo tato zmiňovaná ustanovení zákoníku práce o pracovní době a dobách odpočinku, se uplatní na zaměstnance i ustanovení o cestovních náhradách při pracovní cestě. V této souvislosti si dovoluji upozornit, že vozidla do 3,5 t nejsou vybavena lehátkem pro řidiče a proto nelze čerpat denní odpočinek v autě, je potřeba v souvislosti s organizací jeho pracovní cesty stanovit podmínky služební cesty, zejména ubytování.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail