Jak zajistit závodní preventivní péči?

Dotaz byl publikován v časopisu HRM březen-duben 2007

V rámci povinnosti zajistit pro zaměstnance závodní preventivní péči zvažujeme způsoby jejího poskytování. Jaké konkrétní možnosti v této oblasti máme?

Pro zajištění závodní lékařské péče může zaměstnavatel zvolit buď uzavření smlouvy se zdravotnickým zařízením, anebo může uzavřít pracovněprávní vztah či smlouvu dle občanského zákoníku s lékařem. Pokud půjde o smlouvu uzavřenou podle obchodního zákoníku, musí v souladu se zákonem o péči o zdraví lidu vycházet ze závazku zdravotnického zařízení poskytovat lékařskou zdravotní péči zaměstnancům zaměstnavatele. Současně pak bude ve smlouvě uvedeno, jaké konkrétní povinnosti toto zařízení plní, jako např. preventivní lékařské prohlídky, v jakém časovém rozmezí, případně pro které skupiny zaměstnanců, dále  povinné vstupní lékařské prohlídky, mimořádné prohlídky, odborné kontroly pracovišť včetně předkládání návrhů na opatření ke zlepšení pracoviště apod.

Součástí smlouvy bude i závazek zdravotnického zařízení k posouzení zdravotní způsobilosti k práci zaměstnanců u zaměstnavatele (doporučení, posudky apod.). Nedílnou součástí smlouvy bude i ujednání o úhradě dohodnuté činnosti, pokud není tato hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Smlouva bude obsahovat i závazek zaměstnavatele k poskytnutí součinnosti pro splnění povinností zdravotnického zařízení, jako je kupříkladu předávání seznamů zaměstnanců k provádění vstupních a dalších prohlídek, umožnění vstupu na pracoviště, předávání podstatných informací a další.

Pokud půjde o pracovněprávní vztah, pak podle podmínek, které zaměstnavateli nejlépe vyhovují, půjde o pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti. Zde si musí zaměstnavatel uvědomit, že výkon zdravotní péče bude konán v závislé práci, a zaměstnavatel vůči lékaři musí splnit veškeré povinnosti jako ke každému jinému zaměstnanci, jako jsou především odpovídající pracovní podmínky a zařízení pracoviště. Pokud nebude zaměstnavatel mít vlastní závodní zdravotnické zařízení, půjde o výkon zdravotní péče podle občanského zákoníku, a to například smlouvou uzavřenou podle ustanovení § 51 občanského zákoníku, tj. smlouvou, která není zvláště tímto zákonem upravena. Obsahem této smlouvy budou závazky stejného druhu jako u výše uvedené smlouvy se zdravotnickým zařízením.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail