Jak zajistit protipožární žebříky, aby na ně brigádníci nevstupovali

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová

Potřebuji poradit ohledně zajištění střechy. Na střechu nám vedou dva protipožární žebříky, které jsou dlouhé až na zem. Jelikož plánujeme na léto přibrat brigádníky (většinou mladistvé), chtěla jsem zajistit přístup na střechu, protože je na ní spousta světlíků vedoucích na haly. Jedná o protipožární žebřík, tak ho, předpokládám, nemůžeme uzamknout. Prosím poraďte mi, jak mám situaci řešit. Samozřejmě jsou všichni poučeni proti podpisu že na střechu mají přístup zakázán.

První a zásadní věcí je umístit u žebříků bezpečnostní značku, např. nebezpečí pádu. V tomto případě se můžete řídit nařízením vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů, nebo předpisy požárními – zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). Jinak se domnívám, že v daném případě nemůžete udělat nic víc, než dotyčné zaměstnance při nástupu do pracovního poměru (lhostejno jestli se jedná o pracovní poměr na dobu určitou, na dobu neurčitou, na plný pracovní úvazek, na kratší pracovní úvazek nebo o některou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr) řádně poučit. Každý zaměstnanec má taky obecnou povinnost pečovat o svoji bezpečnost- viz ustanovení § 135 odst. 3 zákoníku práce – "Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci". Zaměstnavatel sice má obecnou povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců, ale zaměstnavatel není opatrovník, který bude za každým zaměstnancem chodit a říkat mu "Nesmíš lézt na střechu, spadl bys" nebo "Nesmíš odstraňovat kryt ze stroje, uřízlo by ti to prsty". Navíc každý zaměstnanec má svého vedoucího, který dohlíží na přidělování úkolů dotyčnému zaměstnanci a ten by obecně neměl připustit, aby dotyčný v pracovní době na pracovišti dělal něco jiného, než to co vyplývá z jeho pracovní náplně nebo práce, na kterou byl přijat. I když by se stalo, že by některý zaměstnanec třeba vylezl na střechu, pak je to jeho věc a při případném úrazu by se zaměstnavatel pravděpodobně zprostil odpovědnosti podle ustanovení § 191 zákoníku práce, protože by prokázal, že dotyčného řádně poučil při nástupu do pracovního poměru a že ho poučil i o tom, že na střechu je zákaz vstupu a že u žebříků byly navíc umístěny bezpečnostní značky.

JUDr. Eva Dandová

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail