Jak zajistit bezpečnost pracoviště využívajícího oxid uhličitý?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Ing. Jiří Vala, Ph.D.

Prosím o radu týkající se tlakových lahví CO2. Zřizuji malé rehabiltační zařízení, kde se bude využívat CO2 k suchým uhličitým koupelím ve vaku a k plynovým injekcím. CO2 se k jedné suché koupeli spotřebuje 0,3 - 0,5 kg a vypouští se po proceduře z vaku do prostoru. Plánuji až 30 takovýchto procedur denně v jedné místnosti. Při injekcích ztráty do prostoru nepředpokládám. Jaká bezpečnostní pravidla musí pracoviště zavést? Postačí pravidelné větrání místnosti? Můžete mě prosím odkázat na příslušné předpisy? 

Z dotazu není patrné, v jaké fázi realizace rehabilitačního zařízení se právě nacházíte. Platí však, že zřizované prostory vždy musí odpovídat způsobu jejich využití. Předpokládám tak, že tyto prostory již byly posouzeny věcně a místně příslušným stavebním úřadem a případně příslušnými dotčenými orgány státní správy v oblasti bezpečnosti práce, ochrany veřejného zdraví a požární ochrany.

Co se týká samotného nakládání s tlakovými láhvemi s CO2, vzhledem k nedostatečným informacím, jako je umístění a dispoziční řešení prostorů atd., není možné se kvalifikovaně vyjádřit.

Je však nutné splnit požadavky právních předpisů v oblasti ochrany bezpečnosti práce - zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (ZP) a jeho prováděcích předpisů, ochrany veřejného zdraví (zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a jeho prováděcích předpisů, ve znění pozdějších předpisů) a požární ochrany (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a jeho prováděcích předpisů, ve znění pozdějších předpisů) atd. Základní právní předpisy BOZP je možné zde

Jedním z klíčových požadavků ZP je vyhledávání a hodnocení rizik a přijímání opatření k jejich odstranění nebo k jejich minimalizaci (§ 102 odst. 3 a 4 ZP), jako je například navržení způsobu větrání místnosti.

Jedním z důležitých předpisů je i norma ČSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny – Provozní pravidla. Požadavky na zacházení a skladování tlakových láhví s CO2 lze rovněž nalézt i v oddíle 7 bezpečnostního listu, který je Vám povinen poskytnout dodavatel této tlakové nádoby.

Jelikož CO2 je těžší než vzduch, je zapotřebí tuto jeho vlastnost zahrnout do hodnocení rizik, například pro posouzení jeho vlivu na osoby v místnosti a přilehlé prostory. Vzhledem k faktu, že CO2 vytlačuje kyslík (riziko udušení), je zapotřebí být zvlášť opatrný.

V případě potřeby je možné využít služeb odborně způsobilé osoby v prevenci rizik a odborně způsobilé osoby v požární ochraně.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail