Jak staré má být potvrzení o vstupní lékařské prohlídce?

Na dotaz zodpověděla JUDr. Eva Dandová

Je někde stanoveno, jak maximálně staré může být potvrzení o vstupní lékařské prohlídce při nástupu zaměstnance?

Doba, po kterou platí potvrzení o vstupní lékařské prohlídce, není žádným předpisem stanovena. Navíc máme potíž i s tím přesně určit, v kterých případech (s výjimkou noční práce a mladistvých) je vstupní lékařská prohlídka třeba a v kterých třeba není. Osobně totiž směrnici PP – 265 – 20. 10. 1967 považuji za velice zastaralý předpis. Určité jasno kolem lékařských prohlídek měl udělat zákon o zdravotní péči, s jehož přijetím se počítalo již při přípravě nového zákoníku práce (proto také byl v novém zákoníku práce použit termín "posudek pracovnělékařské péče"), ten však zatím přijat nebyl. V praxi je proto vždy na zaměstnavateli, aby stanovil při přijímání zaměstnance do pracovního poměru, jestli vyžaduje posudek lékaře závodní preventivní péče. V případě, že se rozhodne, že posudek potřebuje, stanoví, že se uchazeč o zaměstnání musí podrobit vstupní lékařské prohlídce u jeho lékaře závodní preventivní péče. Potvrzení od jiného lékaře, než je lékař závodní preventivní péče dotyčného zaměstnavatele, u kterého se dotyčný uchází o zaměstnání, je zcela zbytečné a pro praxi téměř nepoužitelné. Náš zákoník práce již od roku 2001 vyžaduje, aby každý zaměstnavatel měl svého lékaře závodní preventivní péče a to proto, že jedině lékař závodní preventivní péče zná přímo prostředí a pracoviště, kde bude uchazeč o zaměstnání pracovat a může tedy odhadnout rizika práce ve vztahu ke zdravotnímu stavu dotyčného. Když zaměstnavatel nemá lékaře závodní preventivní péče a vyžaduje potvrzení o vstupní lékařské prohlídce třeba od praktického lékaře dotyčného uchazeče o zaměstnání, musí nejprve lékaři přesně specifikovat rizika, v jakých bude dotyčný pracovat (ve výšce, přenášet břemena, v hluku atd.), aby dotyčný lékař mohl posoudit zdravotní stav ve vztahu k popsaným rizikům. Proto, když si zaměstnavatel vyšle uchazeče o zaměstnání k lékaři závodní preventivní péče a následně s ním sjedná uzavření pracovní smlouvy, byť s datem nástupu do pracovního poměru odloženým (např. o měsíc, od dva měsíce), neměl by mít s platností lékařského posudku problémy. Zásadně by ale nemělo platit, že jeden posudek se využívá u různých zaměstnavatelů. Tím by se minul účinkem. Posudek má být vystavený především s přihlédnutím k práci, kterou má uchazeč o zaměstnání vykonávat u konkrétního zaměstnavatele na konkrétním pracovišti.

JUDr. Eva Dandová

Autor článku: 

Komentáře

LP - nekonečná diskuze

21.11.2006 - 13:23 Strempel Stanislav
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman"><STRONG><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Paní doktorka Dandová ovšem&nbsp;publikovala dne&nbsp;04.11.2005 příspěvek na téma LP, ve kterém píše,&nbsp;že</SPAN></STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> <B>.Povinnost zaměstnavatele mít lékaře preventivní péče a vysílat zaměstnance na prohlídky, zatím podle toho jak určí zaměstnavatel, vložila do ustanovení<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>§ 133 zákoníku práce novela provedená zákonem č. 155/2000 Sb</B>a dokonce se zmínkou o pokutování zaměstnavatele, neplní-li tuto povinnost.<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>Tedy příspěvek&nbsp;s&nbsp;vyzněním právě opačným, než má tento čerstvý&nbsp; na obdobné téma.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman">&nbsp;<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoBodyText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" size=2>Pak je zde pokud jde o lékařské periodické prohlídky ještě problém se Směrnicí č. 49/1967 Věstníku Ministerstva zdravotnictví, o níž se zmiňuje naposledy na těchto stránkách<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>v&nbsp;sekci Porady dne 9.11.2006 p. T. Neugebauer.</FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman">&nbsp;<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman">Pokud vím, všeobecně závazné povinnosti může v&nbsp;právním státě stanovovat jen zákon, resp. podzákonná norma, jestliže je k&nbsp;tomu její tvůrce zákonem zmocněn.<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>Nevím, jestli "Směrnice MZ" lze hodnotit jako podzákonnou normu (domnívám se, že nikoli), ale dejme tomu. Pak by mne ovšem zajímalo, který zákon zmocnil MZ k&nbsp;vydání této směrnice. Pokud tedy<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>takový zákon neexistuje, nebo pozbyl platnosti, nebo "Směrnice" ani podle (dejme tomu:) práva v&nbsp;r.1967 není podzákonnou právní normou závěr je nabíledni:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman">Předmětná směrnice je možná zajímavá, ale zcela nezávazná archiválie. <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>

Re: LP - nekonečná diskuze

21.11.2006 - 13:35 Surovec
<P>Citovaná směrnice je z logiky věci prováděčkou zákona 20/1966 Sb., o ochraně veřejného zdraví a to je doposud. </P> <P>Tedy téhož zákona, &nbsp;kterým jsou upraveny požadavky na povinnost poskytovat ZPP (jako např. vyjmutí ZPP ze svobodné volby lékaře,&nbsp; dále také o rozsahu&nbsp;ZPP podle Vyhlášky Ministerstva zahraničních věcí č. 145/1988 Sb., u mezinárodní úmluvě č. 161 o závodních zdravotních službách.</P> <P>Takže nadávejme na její zastaralost, ale nezpochybňuje její platnost a závaznost.</P>

Re: LP - nekonečná diskuze

21.11.2006 - 16:02 Strempel Stanislav
<P>Jestli mne paměť neklame, i v sedmé dekádě minulého století existoval pojem "vyhláška" a i tehdy šlo (pravda, ne vždy) především o přežvýkání a doplnění nejasných či vágních ustanovení zákonů.</P> <P>Naproti tomu směrnice se vydávají a bohdá i vydávaly k řízení vnitřních věcí rezortu. Ergo neměly a nemají nic společného s konkrétními zákony. Ergo předmětná směrnice platila a snad i platí ve zdravotnictví, ale proč by měla platit v průmyslu? dopravě? zemědělství? financích?</P> <P>Aby bylo jasno: nemyslím si, že technické, zdravotnické&nbsp;i &nbsp;jiné&nbsp; nařízení a normy z minulého století jsou z principu blbé. Prostě jen pátrám po jejich&nbsp;právní&nbsp;závaznosti (vynutitelnosti) v přítomnosti. A Vaše sdělení není bohužel dostatečně podepřeno. Argument "z logiky věci" je povýtce subjektivní.</P> <P>Také píšete, že souhlasíte s textem -&nbsp;zřejmě s textem Dr. Dandové z 8.11, kde tvrdí, že "... je vždy na zaměstnavateli, zda zaměstnance pošle na vstupní prohlídku". Tedy: na vstupní se podle platného ZP nemusí, ale na opakovanou podle právně pochybné směrnice ano?&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P>

Re: LP - nekonečná diskuze

22.11.2006 - 09:10 Surovec
<P>Bohužel Vás paměť skutečně klame. </P> <P>V konkrétním případě se jedná o vnitrorezortní předpis, který byl zaveden&nbsp;jako obecně závazný cestou tzv. <STRONG>"registrace ve sbírce zákonů"</STRONG>. Zde se jedná konkrétně o <U>Sbírku zákonů, částku 2/1968 rubrika "oznámení o vydání obecně závazných předpisů, kapitola Ministerstvo zdravotnictví</U> a dále ještě o částku 20/1970, stejnou rubriku a kapitolu.</P> <P>Poznámka :</P> <P>Koncem 60-tých let byla zcela jiná situace ve schvalování, publikaci i aplikaci legislativy a to ve všech oblastech jurisdikce. Změn bylo několik, například&nbsp;se popdívejte na dopad vzniku federálního uspořádání a jeho důsledky na rozdělení činností dvou miniserstev zdravotnictví (tedy zvlášť pro ČSR a SSR, v době kdy stát se jmenoval ČSSR) a řada dalších (dnes již kuriozních) případů. Vždy ale platilo a platí dodržení zásady kontinuity práva. Toto krédo je docela markantní i po našem vstupu do EU. Myslím že by bylo i docela zajímavé diskutovat tuto problematiku (posuzování zdrav. způsobilosti k práci) v kontextu legislativy sousedních států.</P> <P>Hodně úspěchů přeje Surovec</P> <P>&nbsp;</P>

Re: LP - nekonečná diskuze

25.11.2006 - 21:52 Tomáš Neugebauer
<P>Zmíněná směrnice je obecně platný předpis, který je i průběžně aktualizován - naposledy zákonem č. 61/2000 Sb. Tedy v žádném případě se nejedná o archiválii. Též oní nelze říci, že je zcela nezávazná - právníci vedou o její nezávaznosti spor a, pokud vím,&nbsp;neexistuje jednoznačné stanovisko.</P> <P>Tento problém měl vyřešit nový zákon, ale politická situace jeho vyjití dosud neumožnila.</P> <P>V praxi se tato směrnice většinou&nbsp;uplatňuje.</P>

Re: LP - nekonečná diskuze

27.11.2006 - 07:06 Václav Syrový
Dobrý den pane Neugebauere. Děkuji za článek o pracovně-lékařské péči v předposledním čísle BHP. Měl jsem něco podobného, ale od novelizace ZP v roce 2000 jsem ten materiál neměl aktualizovaný. Pokud byste chtěl pokračovat v psaní o pracovně.lékařské péči, něco bych pro Vás měl, pokud budete mít zájem. Jinak bych Vám chtěl pomoci trochu objasnit problematiku OZO, zase pokud budete mít zájem. Ale&nbsp;jsou to věci, které nejsou zatím vhodné pro diskusi, proto bych byl raději, kdybyste mě poslal Vaši e-meilovou adresu, a já bych Vám to poslal e- meilem. Třeba sms na mobil. Přeji pěkný den Václav Syrový, poradce&nbsp;BOZP. 723 170 164. &nbsp;&nbsp;

Re: LP - nekonečná diskuze

29.11.2006 - 13:17 Tomáš Neugebauer
<P>Vážený pane Syrový,</P> <P>děkuji Vám za nabídku. Avšak materiál, který není od roku 2000 aktualizován je prakticky bezcenný, neboť jeho aktualizace si vyžádá více práce, než psaní nového textu. Navíc v současné době dochází k dalším zásadním změnám a udržet aktuálnost v takto starých materiálech je velmi problematické. Proto Vám děkuji, ale o tyto materiály nemám zájem.</P> <P>S pozdravem</P> <P>&nbsp;</P> <P>Tomáš Neugebauer</P>

Souhlas

21.11.2006 - 13:24 Surovec
<P>S textem zcela souhlasím. Musíme se ale všichni připravit na několik komplikací, které vzniknou v dohledné době v souvislosti se zavedením nového ZP.</P> <OL> <LI><STRONG>zaměstnanci agentur</STRONG>, kteří konají práce u třetích osob (mají pracovní smlouvy s agenturami práce) <STRONG>nemají obvykle zajištěnu ZPP</STRONG> a obvykle nemají ani zdravotní pojištění, které je hrazeno (je-li vůbec) pouze za dny kdy konají práci. Proto nemají často ani zajištěnu kuraitvní péči. Jedná se pochopitelně zejména o cizince</LI> <LI><STRONG>obligatorní náležitosti vydaného lékařského posudku</STRONG> o zdravotní způsobilosti k práci (viz. vyhláška 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci) jsou upraveny tak, že musí obsahovat&nbsp;i údaje ho hodnocení zdravotních rizik - viz příloha č. 1, odtavec 8, písmeno B, odstavec b). </LI> <LI>zákon 309/2006 Sb., o dalších požadavcích BOZP na pracovní prostředí v ustanovení § 1 odkazuje na platné direktivy EU, které jsou vyjmenovány v poznámce pod čarou. Jejich zavedení v překladu jak je zveřejněný na serveru EUR-LEX bude znamena <STRONG>zavedení nepřekročitelných limitů výskytu škodlivin</STRONG> na pracovištích. Tedy nesmí existovat rizikové práce ve smyslu zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. <U>Jako příklad uvádím&nbsp;směrnici 2003/10/ES o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (hlukem) - viz článek 7, odst 1. této direktivy.&nbsp;</U> Obdobě jsou upraveny i další škodliviny (el-mag záření, viditelné záření, vibrace,..)</LI> <LI>nový ZP (262/2006 Sb.) v ustanovení § 103, odst (1) písm k) ukládá zaměstnavateli povinnost : "<U>nepoužívat takového způsobu odměňování prací, při kterém jsou zaměstnanci vystaveni zvýšenému nebezpečí újmy na zdraví a jehož použití by vedlo při zvyšování pracovních výsledků k ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců,"</U> Zde bude patrně kolize s ustanovením § 117 - Mzda a příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Tato kolize bude tím významnější, že ustanovení § 117 (á priori) předpokládá postup zaměstnavatele, kterým bude legalizovat překračování nejvyšších PEL (pracovní expoziční limit), což je v rozporu i s výše citovanými direktivami EU. Pokud by se jednalo "jen" o odměnu za dobu výkonu práce spojenou s působením škodliviny (bez ohledu na celosměnnou expoziční dobu), tak bych tomu asi přestal rozumět.</LI></OL> <P>Proto buďměž všichni trpěliví a bojmež se případných stěžovatelů u mezinárodního soudního dvora pro lidská práva&nbsp;kvůli " nezajištění dostatečné ochrany zdraví pracovníků na území ČR v rozsahu minimálních standardů v EU."</P> <P>Surovec</P>

Příspěvek do diskuse.

26.11.2006 - 09:33 Václav Syrový
<B><FONT size=2> <P><FONT face="Times New Roman">Příspěvek do diskuse o stáří potvrzení o vstupní lékařské prohlídce. </FONT></B><FONT face="Times New Roman">Sleduji diskusi o vstupních lékařských prohlídkách a nevím jestli se mě to zdá nebo ne. Že není stanovena doba po kterou platí nevím jestli je to chyba předpisu nebo čtenářů. Dělal jsem vedoucího skoro celý život a v&nbsp;životě mě nenapadlo přijímat do práce člověka, který měl lékařskou prohlídku z&nbsp;předešlého dne. Vysvětloval mě to kdysi závodní lékař, když jsem mu posílal lidi na lékařskou prohlídku pro práci ve výšce (na těžní věži asi 4</FONT></FONT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=2>0</FONT><FONT size=2> m vysoké). Ten mě vysvětli, že když on napíše potvrzení, může se stát případ, že člověk než vyjde z&nbsp;ordinace stane se nějaká náhlá mozková, srdeční, cévní nebo nějaká jiná náhlá příhoda a jeho závěr starý několik minut již nemusí platit. <B>Tak nevím proč uvažovat o dnech</B>. Přijde uchazeč o zaměstnání dostane dopis pro lékaře s&nbsp;činnostmi, se kterými uvažuji že je bude vykonávat a jde k&nbsp;lékaři a až donese kladný výsledek prohlídky, tak se bavím dále, a nepotřebuji to mít v&nbsp;žádném předpisu ani novém nebo starém. Nevím kdo má potíže s&nbsp;určením, zda je vstupní prohlídka třeba nebo ne. Já tedy ne. Když budu brát do práce třeba uklizečku na částečný úvazek , tak ji pošlu na prohlídku a teprve po prohlídce se opět bavím dále. Jedině kdybych měl medicinské vzdělání, ta</FONT><FONT size=2>k</FONT><FONT size=2> bych uvažoval, ale asi bych ji poslal také ke kolegovi. Když já jdu na prevenci, tak mě lékařka pošle minimálně na oční, většinou ještě i do laboratoře na cukr cholesterol a další vyšetření. Nevím který zaměstnavatel je takový odborník, aby poznal jestl</FONT><FONT size=2>i</FONT><FONT size=2> uklizečka nespadne z&nbsp;okna, v&nbsp;prvním nebo vyšším patře, při umývání světel v&nbsp;kanceláři, jestli netrpí třeba epilepsií, závratěmi, jestli nemá problémy s&nbsp;páteří krční, hrudní, bederní, jestli není vnímavá na chemické látky používané pro umývání ( SAVO apod</FONT><FONT size=2>.</FONT><FONT size=2>) a další, úchopové schopnosti rukou a další a další možnosti změn na zdraví. Pokud někdo ještě chce diskutovat na toto téma, tak bych mu vřele doporučil aby si přečetl Zákon č. 200/90 Sb., o přestupcích § 49 odst.3, a zákon č. 141/61 Sb., trestní záko</FONT><FONT size=2>n</FONT><FONT size=2> zejména §§ 180, 223 a 224 (1)2)3). A znám případ z&nbsp;loňska kdy řidič v 6:05 porazil cyklistku která jela po hlavní, a ve 14 hodin měl usnesení o zahájení trestního stíhání pro podezření na porušení ustanovení tr.z. 141/61 Sb., § 224 odst. 1) nebo 2). Z&nbsp;l</FONT><FONT size=2>e</FONT><FONT size=2>tošního roku mám podobný příklad, kdy montér v&nbsp;plošině na AVII byl v&nbsp;nebezpečném prostoru zvedaného břemene (3000 kg) do výše 11-12 m. Ten již bohužel nepromluví, bylo mu 26 let, dva roky ženatý, čekali děcko, měli postavený rodinný dům, který teď vdova p</FONT><FONT size=2>o</FONT><FONT size=2> něm bude muset prodat, protože nebude mít na splácení hypotéky. A všichni spolupracovníci okolo by teď velice ochotně šli na lékařské prohlídky, které neměli, na školení pro všechny činnosti které prováděli, nechali by si udělat všechny revize všech zaří</FONT><FONT size=2>z</FONT><FONT size=2>ení které měli mít a neměli, ale bohužel tomu hochovi už to život nevrátí. Tak nevím proč vést stále akademické diskuse jestliže "Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a </FONT><B><FONT size=2>ochranu</B> <B>zdraví</B></FONT></FONT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=2> zaměstnanců při práci.. " (§ 132) nebo "Zaměstnavatel je povin</FONT><FONT size=2>en a) </FONT><B><FONT size=2>nepřipustit</B>, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž výkon by </FONT></FONT><B><FONT size=2><FONT face="Times New Roman">neodpovídal</FONT></B><FONT face="Times New Roman"> jeho schopnostem a "</FONT></FONT><B><FONT size=2><FONT face="Times New Roman">zdravotní způsobilosti" (§ 133 odst. 1a)(</FONT></B><FONT face="Times New Roman">viz výše). Takže diskuse, o tom která vyhláška platí a která neplatí, jestli je stará nebo mladá je úplně zavádějící, protože tady jde o život a o životy a ten zaměstnavatel má nějakou povinnost ze </FONT></FONT><B><FONT size=2><FONT face="Times New Roman">zákona, t</FONT></B><FONT face="Times New Roman">ak to musí </FONT></FONT><B><FONT size=2><FONT face="Times New Roman">zajistit a nepřipustit a tedy není co řešit. </FONT></B><FONT face="Times New Roman">Když jsem vyšel ze školy</FONT></FONT><B><FONT size=2><FONT face="Times New Roman"> </FONT></B></FONT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=2>v&nbsp;roce 1953, potřeboval jsem si přivydělat na šachtě, tak první věc kterou jsem musel udělat bylo zajít k&nbsp;závodnímu lékaři a nechat se vyšetřit a donést potvrzení štajgrovi, jinak mne do práce nevzal. A to bylo 13 let před vydáním Zákoníku práce.<B> Od té doby ale uplynulo skoro půl století a některým vedoucím i odborně? způsobilým osobám to ještě bohužel není jasné. </B>To je jedna z&nbsp;prvních věcí, kterou probírám na </FONT><B><FONT size=2></B>školení </FONT></FONT><B><FONT size=2><FONT face="Times New Roman">ZAMĚSTNANCŮ ( </FONT></B></FONT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=2>nejenom vedoucích)</FONT><B><FONT size=2>. A některé odborné diskuse to ještě místo vyjasnění spíše zamlžují.</B> Jinak pokud platí vyhláška 49/67 buďme rádi, protože až místo ní bude platit zákon, tak při kvalitě dnešních zákonů jestli se bude novelizovat pětkrát do roka jako zákoník práce , tak stejně za chvíli nikdo nebude vědět co vlastně platí. Ačkoliv zákony z&nbsp;dílny ministerstva zdravotnictví na takové hrubky zase tolik ne</FONT></FONT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=2>t</FONT><FONT size=2>rpí, (ačkoliv viz zákon 258/2000 Sb.,!, nebo vyhláška 277/2004 příloha č.2 Posudek o zdravotní způsobilosti k&nbsp;<B>řízení </B>motorových vozidel. Platí tento posudek také pro nakládání nebo skládání nákladu na vozidla, pro plachtování, upevňování nákladu, pro provádění výměny kola, nebo nějakou drobnější opravu na cestě nebo v&nbsp;dílně, nebo mytí vozidla???? Pokud bych to vzal doslovně striktně tak ne. Takže zase další námět na akademickou diskusi. Že. Jeden odborník bude tvrdit že ano, druhý že ne, třetí že neví a</FONT><FONT size=2>p</FONT><FONT size=2>od. Takže jsme do posudku lékaře za slůvko řízení vložili "</FONT><B><FONT size=2>a</B> <B>obsluhu" </B></FONT></FONT><FONT size=2><FONT face="Times New Roman">a je to vyřešené bez akademických diskusí. ). Tolik můj příspěvek do diskuse. Bohužel musím končit, protože pracuji soukromě, a za příspěvek do diskuse mě žádný zákazník nedá ani korunu, ale některé věci nemohu přenést přes srdce jen tak a musím se k&nbsp;nim vyjádřit. Václav Syrový, poradce BOZP, Stříbrná 775, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, tel/fax/zázn:566 55 28 98; 723 170 164.</FONT></P></FONT>

Re: Příspěvek do diskuse.

12.12.2006 - 11:40 Surovec
<P>Jsem rád, že jste se ve své úvaze dostal až k&nbsp;"obvyklému" směšování jednotlivých &nbsp;právních předpisů a k podávání návodů na chybný výklad tedy k demagogii,. nebo dokonce až k dogmatizmu. </P> <P>Konkrétně v poslední části příspěvku uvádíte&nbsp;elegantní propojení zákona 361/2000 Sb&nbsp;a zákoníku práce. To co popisujete jako&nbsp;jasné a jednoduché řešení &nbsp;je chybné. </P> <P>Vámi citovaný zákoník práce (jedno jestli tzv "starý" nebo "nový") a&nbsp;jím&nbsp;uložené povinnosti zaměstnavateli se opírají o zákon 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu a k němu existující směrnici MZdČSR č. 49/1967 Věst MZd., o posuzování zdravotní způsobilosti k práci.&nbsp;Je sice obsolentní ale stále platná.&nbsp;Zákon o silničním provozu (Silniční zákon) vůbec neřeší posuzování způsobilosti k práci, ale pouze zdravotní způsobilost "činnosti", kterou je řízení (= ovládání)&nbsp;vozidla příslušné kategorie. Nebudu to rozebírat ale jenom si všimněte, kdo&nbsp;může být žadatelem&nbsp;o&nbsp;vykonání lékařské prohlídky a vystavení posudkového závěru podle zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a bude Vám jasné, proč to nemůže být zaměstnavatel. Dále je v silničníkm zákonu&nbsp; odchylně upravena možnost podat odvolání proti posudkovému závěru podle tohoto zákona a v neposlední řadě též jsou odchylně stanoveny podmínky pro vykonání mimopřádných prohlídek ( je jedno zda ze zdravotních nebo z nezdravotních důvodů), které může uložit POUZE obec s rozšířenou pravomocí cestou svého&nbsp; registr řidičů. Takže&nbsp;závěrem je faktt, že řidič v pracovně-právním vztahu musí mít posudek podle směrnice 49/1967 který požaduje jeho zaměstnavatel ale sám dále musí mít doklad o absolvované "pravidelné prohlídce podle zákona 361/2000 Sb. Tento doklad ale nemusí mít v kabině vozidla a ani jej nemusí předkládat&nbsp;při silniční kontrola do doby dovršení 60-ti let. </P> <P>Dále nezapomínejme také, že posuzujícího lékaře si žádající posuzovaná osoba (tedy držitel řidičského oprávnění, nebo žadatel o jeho vydání) svobodně vybírá, zatímco závodní lékař je zaměstnanci určen. To ale nevylučuje, aby závodní lékař nemohl být také posuzujícím lékařem.</P> <P>POZOR : pravidelné prohlídky podle 361/2000Sb. nejsou totožné s periodickými prohlídkami vyžadovanými podle 65/1965 Sb., nebo 262/2006 Sb.</P> <P>Pokud trváte na svojí původní formulaci tak vás pán Bůh ochraňuj. Až nějaký zaměstnanec podá oznámení na svoji diskriminaci, případně omezování svých občanských práv tím že ZAMĚSTNAVATEL BUDE CHTÍT ZKOUMAT JEHO ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST K ŘÍZENÍ VOZIDLA PŘÍSLUŠNÉ SKUPINY!!!!!&nbsp; To totiž nemůže ani policie ČR a ani v minulosti to nesměli SNB. Už totiž zcela jasně vidím, jak lékař, který posudek zpracovává podle "Vašeho"&nbsp;návodu (tedy posuzující lékař ve smyslu zákona361/2000 Sb.), stanovuje omezující podmínky pro řízení vozidel, následně pak protokol s těmito omezujícími podmínkami posílá (jak má uloženo tímtéž zákonem) na registr řidičů a jak na tomto registru si volají dotyčného řidiče aby mu tyto omezující podmínky vyznačili do řidičského průkazu. TO NEMÁ CHYBU.</P> <P>Takže doporučuji ještě si prostudovat vyhlášku 31/2001 Sb o řidičských průkazech.&nbsp;Podívejte se zejména na §§ 11 a 11a - v obou jsou uvedeny pouze relevantní omezení, která mohou být použita při posuzování zdravotní způsobilosti k řízení vozidel. Všimněte si zejména rozdílů, které vyplývají pro tzv. tuzemské řidičáky a řidičáky mezinárodní.</P> <P>Zdravím Vás </P> <P>Surovec</P>

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail