Jak prokázat, že trvalé následky nejsou způsobeny PÚ, ale špatně provedenou operací?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl JUDr. Zdeněk Přeslička.

V zaměstnání řeším pracovní úraz zaměstnance, který si před 10 měsíci poranil palec na ruce. Následně prý byl operován, operace mu byla špatně provedena a díky tomu má prý trvalé následky. Je stále v pracovní neschopnosti. Prosím o radu, jak postupovat. Mohu ho vyzvat, aby se dostavil se všemi lékařskými zprávami k lékaři pracovnělékařské péče, aby mohl situaci posoudit? Jak prokázat, že trvalé následky nejsou způsobeny pracovním úrazem, ale špatně provedenou operací?

Uznávání dočasné pracovní neschopnosti patří do pravomoci poskytovatele pracovnělékařských služeb podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Podle této úpravy rozhodne o dočasné pracovní neschopnosti, jestliže vyšetřením zjistí, že mu jeho zdravotní stav pro nemoc nebo úraz (dále jen "nemoc") nedovoluje vykonávat dosavadní pojištěnou činnost, popřípadě, jde-li o vznik dočasné pracovní neschopnosti v ochranné lhůtě, plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání, a to i když pojištěnec není uchazečem o zaměstnání. Poskytovatel pracovnělékařských služeb je oprávněn vyžádat si zprávu ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu dočasně práce neschopného pojištěnce a průběhu a předpokládané délce trvání dočasné pracovní neschopnosti. Z uvedeného vyplývá, že lékař, který vede zaměstnance v evidenci dočasně práce neschopných, vychází při jejím posuzování ze zpráv ošetřujícího lékaře (např. nemocnice, kliniky apod.). To platí i pro případy sledování důvodu pracovní neschopnosti (pro nemoc či úraz). V případě změny důvodu pracovní neschopnosti, dojde-li ke změně diagnózy nebo pracovní neschopnost již není následkem pracovního úrazu, vyznačí tuto skutečnost na předepsaném tiskopisu. Pro tyto účely je zaměstnavatel i práce neschopný zaměstnanec oprávněn požádat podle zákona o specifických zdravotních službách (č. 373/2011 Sb.) o posudek, který vydá poskytovatel pracovnělékařských služeb. Z takového musí být zřejmé, zda pracovní neschopnost zaměstnance je v příčinné souvislosti s pracovním úrazem či nikoliv.

Autor článku: 

Komentáře

Souvislosti

09.12.2015 - 11:59 Radoslav Vlasák
Nejspíš by bylo na místě pojmout věc trošku "akademičtěji" - pokud by totiž nedošlo ke zmíněnému pracovnímu úrazu, neuskutečnila by se ani údajně špatně provedená operace a z ní plynoucí trvalé následky. Jistě - při prokázání pochybení při operaci se může poškozený domáhat satisfakce podle OZ. Ale - z laického úhlu pohledu - prvotním "spouštěčem" byl přece jenom ten pracovní úraz (ať už se spoluzaviněním poškozeného či bez něho).

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail