Jak postupovat a zajišťovat prohlídky v objektech pro bydlení z hlediska BOZP

Na dotaz odpovídal Václav Brabec

Zajímalo by mně, jak postupovat a zajišťovat prohlídky v objektech pro bydlení z hlediska BOZP, dále při označování bezpečnostními tabulkami tyto objekty (pro únik osob tj. fotoluminiscenční značky) a označení např. el. rozvaděčů, kde se jedná o prostor přístupný veřejnosti. V ČSN 33 2000-1 čl. 13N6.1  je uvedeno, že stačí červený blesk.

Prohlídky v objektech pro bydlení z hlediska BOZP musí zajišťovat majitel objektu nebo správce objektu. U družstev je to družstvo, u soukromého vlastnictví více vlastníků je to společenství vlastníků. Postupuje se stejně, jako u jiných podnikatelských subjektů. Prohlídky a kontroly a revize vyhrazených technických zařízení provádí revizní technici. U ostatních zařízení technici servisních firem. BOZP ve společně užívaných prostorách kontrolují bezpečností technici. Jak je zajištěna požární ochrana kontrolují odborně způsobilé osoby v PO nebo požární technici.
El.rozvaděče podle nař.vl. č. 11/2002 Sb. se značí trojúhelníkem s černým bleskem na žlutém poli (nař.vl. má vyšší právní sílu než norma).
Pokud jde o označení úniku v prostorách přístupných veřejnosti v obytných domech, záleží na tom, co je požadováno z hlediska PO požárně bezpečnostním řešením stavby, případně na stanovisku Státního požárního dozoru. Protože bytové objekty jsou jako stavby rozdílné, je třeba se o každém konkrétním objektu poradit s odborně způsobilou osobou v PO.
V každém případě tam, kde je značení pro únik požadováno, musí být značky i při přerušení dodávky el.energie viditelné a rozpoznatelné minimálně po dobu nezbytně nutnou k bezpečnému opuštění objektu.

Zpracoval Václav Brabec

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail