Jak je to s revizí u nových fotovoltaických elektráren?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla Ivana Blažková.

Jak je to s revizí u nových fotovoltaických (FV) elektráren? Zajímalo by mě, zda se při revizi na nové zařízení musí měniče a FV panely revidovat, když mají prohlášení o shodě se značkou CE. Když značka CE zaručuje, že daný výrobek je, při provozování dle výrobce, bezpečný. Pak se dle mého názoru revidují jen přívodní kabely (elektro rozvody) pro měniče a FV panely. Firma, která instaluje měniče a FV panely pak po instalaci a zapojení provede zkoušku funkčnosti, a tím ověří spolehlivost a bezpečnost zapojení nainstalovaných výrobků a funkčnost elektrárny.

Při revizi fotovoltaické elektrárny by měla být použita technická norma ČSN 33 2000-7-712 Elektrické instalace budov-Část 7-712 ed. 2: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech-Solární fotovoltaické (PV) napájecí systémy; ČSN 33 1500 Revize elektrických zařízení; ČSN 33 2000-6 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize, technická dokumentace elektrárny, jejích součástí a další technické normy. U FV panelů a ostatních součásti elektrárny trvale připojených, jako měničů a dalších, na které bylo vydáno EU prohlášení o shodě a byly označeny značkou shody CE, musí být provedena prohlídka, aby se potvrdilo, že

  • vyhovují bezpečnostním požadavkům příslušných norem pro zařízení;
  • jsou řádně zvoleny a instalovány v souladu s HD 60364 a s návody výrobců tak, aby jejich funkce nebyla nežádoucím způsobem ovlivněna;
  • nejsou viditelně poškozeny do té míry, že by to mohlo ohrozit bezpečnost.

Během činnosti fotovoltaické elektrárny se na fotovoltaické panely, měniče a ostatní, vztahuje nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kde podle § 4 platí: „Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. Následná kontrola musí být provedena nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní bezpečnostní předpis případně PRŮVODNÍ DOKUMENTACE NEBO NORMOVÉ HODNOTY rozsah a četnost následných kontrol jinak.

Další technické normy nutné pro ověření bezpečnosti fotovoltaických elektráren:

  • ČSN EN 62446-1 Fotovoltaické (PV) systémy - Požadavky na zkoušení, dokumentaci a údržbu - Část 1: Systémy spojené s rozvodnou sítí - Dokumentace, zkoušky při uvádění do provozu a kontrola.
  • ČSN EN IEC 62446-2 Fotovoltaické (PV) systémy - Požadavky na zkoušení, dokumentaci a údržbu - Část 2: Systémy spojené s rozvodnou sítí - Údržba PV systému.
Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail