Jak evidovat úrazy v dětské skupině?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Zakládáme dětskou skupinu a snažíme se mít veškeré dokumenty v pořádku. Chtěl bych se čistě teoreticky zeptat, jakou formou bychom měli evidovat případné úrazy dětí ze skupiny. Ve školství je to řešeno vyhláškou o evidenci úrazů, ale tady nevím.

Podmínky pro poskytování služby péče o dítě v dětské skupině jsou – jak známo – upraveny zákonem č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. Tento typ služby se tedy vztahuje na oblast péče o děti mimo režim školských předpisů i mimo režim zákona o živnostenském podnikání. V případě, že poskytovatel, který nenaplní znaky služby péče o dítě v dětské skupině podle právní regulace a nebude postupovat podle platné legislativy upravující mateřské školy či tzv. péčové živnosti, bude moci poskytovat služby péče o děti v rámci obecných právních předpisů.

Proto také zákon výslovně v § 12 stanoví, že před zahájením služby péče o dítě v dětské skupině musí poskytovatel této služby uzavřít s rodičem písemnou smlouvu o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Stanoví se podstatné náležitosti smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Přílohou smlouvy jsou vnitřní pravidla a plán výchovy a péče. Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině upravuje občanskoprávní vztah mezi poskytovatelem služby a jejím příjemcem, tj. rodičem dítěte, a stanoví rámec pro řešení všech záležitostí (zdůrazňuji všech záležitostí!, tedy i vzniku případné škody) souvisejících s poskytováním služby. Současně je smlouva součástí evidence dětí vedené poskytovatelem za účelem možnosti kontroly podmínek poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. 

Aby se poskytovatel služby chránil, stanoví zákon v § 12, že poskytovatel je povinen před započetím poskytování služby péče o dítě v dětské skupině uzavřít pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou při poskytování služby péče o dítě v dětské skupině; toto pojištění musí být sjednáno po celou dobu, po kterou poskytovatel službu poskytuje.

Z toho vyplývá, že případné úrazy dětí si musíte vyšetřit sami, a pak je řešit s pojišťovnou v návaznosti na uzavřené pojistné podmínky smlouvy o odpovědnosti za újmu. Vzhledem k tomu, že nejste ani zaměstnavatel podle zákoníku práce, ani škola nebo školské zařízení podle školského zákona, nemusíte úrazy hlásit nikomu jinému než pojišťovně. 

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail