Jak dlouho uchovávat prezenční listiny ze školení BOZP?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl JUDr. Zdeněk Přeslička.

Můžete mi, prosím, sdělit, zda je nutné či dokonce povinné archivovat prezenční listiny ze školení BOZP i poté, co bylo provedeno další školení ve stanovené periodě. Zajímá mě to zejména s ohledem na případný spor se zaměstnancem a možnost doložit pravidelnost školení.

Zaměstnavatel je povinen podle § 103 zákoníku práce mimo jiné zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Školení podle věty první je zaměstnavatel povinen zajistit při nástupu zaměstnance do práce, a dále je povinen určit obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení. Tuto evidenci je povinen vést po celou dobu trvání pracovněprávního vztahu zaměstnance.

Autor článku: 

Komentáře

Odpověď na dotaz

20.06.2012 - 15:03 Tomáš Neugebauer
"Tuto evidenci je povinen vést po celou dobu trvání pracovněprávního vztahu zaměstnance." Toto tvrzení pana doktora je jistě pravdivé, avšak neodpovídá tím na dotaz, neboť ten není směřován na vedení evidence, ale na uchovávání jejich jednotlivých dokumentů. Pro odpověď na otázku, jak dloho uchovávat prezenční listiny ze školení BOZP je nutné se podívat do zákona o archivnictví a spisové službě. Z něj vyplývá, že ne na všechny subjekty se vztahuje, tedy u některých tato oblast není nijak ošetřena, a na ty, na které se vztahuje záleží na zaměstnavateli, jak si tuto problematiku ošetří (musí si vnitřní předpisem stanovit lhůty atd.). Podrobněji viz http://bozppo.vfn.cz/FAQ_1.htm (3. dotaz). V praxi doporučuji skartační znak S5, tedy uchovávat doklad o posledním a předposledním úspěšně absolvovaném školení konkrétního zaměstnance. Záleží však na stanovení zaměstnavatele ve skartačním řádu, tedy může stačit i jen poslední.

Malý doplněk

21.06.2012 - 19:20 Václav Syrový
Jak k vysvětlení JUDr. Přesličky tak k příspěvku kolegy Neugebauera bych chtěl dodat malé doplnění. Jeden kolega revizní technik zdvíhacích zařízení a dalších vyhrazených technických zařízení kdysi dávno někdy v devadesátých letech dělal školení jeřábníků a vazačů. před několika lety u jednoho vazače došlo k úrazu, který se dostal až před soud a kolegu tam pozvali jako svědka a v průběhu líčení po něm předsedkyně požadovala doklady a osnovu o probíraném školení na kterém byl onen zraněný přítomen. Kolega je vynikající odborník na vyhrazená technická zařízení, ale jeho znalosti Zákoníku práce jsou poněkud slabší, a o nutnosti zahrnout vedení dokumentace do spisového a skartačního řádu společnosti nemá vůbec žádné informace a tak se v průběhu líčení stal málem obviněným. Nevím přesně, jak došlo k tomu, že předsedsedající přestala požadovat dokumentaci o školení po školiteli, když to je povinnost zaměstnavatele, kolega o tom nechtěl moc mluvit. Takže je důležité nejenom vedení presenční listiny, ale i osnovy a výsledků testů a podobně. Podobných zkušeností mám více, ale bohužel není tolik času, abych se mohl o všem rozepisovat.

Re: Malý doplněk

09.07.2012 - 14:30 Eduard Šimánek
Osnovy, resp. obsah školení je velice podceňován a je v praxi často opomíjeno ustanovení § 103 odst. 3 zákoníku práce, které stanoví, že "zaměstnavatel určí obsah a četnost školení..." a nikoliv školitel. Něktří kolegové se spokojí s osnovou revizního technika tlakových zařízení, pokud tento školí např. obsluhu tlakových nádob stabilních, ale pozor...

Re: Malý doplněk

09.07.2012 - 14:30 Eduard Šimánek
Osnovy, resp. obsah školení je velice podceňován a je v praxi často opomíjeno ustanovení § 103 odst. 3 zákoníku práce, které stanoví, že "zaměstnavatel určí obsah a četnost školení..." a nikoliv školitel. Něktří kolegové se spokojí s osnovou revizního technika tlakových zařízení, pokud tento školí např. obsluhu tlakových nádob stabilních, ale pozor...

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail