Jak dlouho platí osvědčení v oblasti BOZP?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Anna Samková.

Rád bych věděl, jakou má platnost odborná způsobilost osob v prevenci rizik získaná ukončeným studiem v oboru bezpečnosti práce na střední nebo vysoké škole. Názory oslovených inspektorů práce se liší.

V současném období je třeba vycházet ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve kterém se stanoví, že pouze odborně způsobilá osoba po splnění zákonných předpokladů odborné způsobilosti dle § 10 tohoto zákona může vykonávat úkoly v prevenci rizik anebo zajišťovat činnosti koordinátora BOZP na staveništi, a to buď v pracovněprávním vztahu anebo jako osoba samostatně výdělečně činná.

Fyzické osoby však mohou mít další osvědčení v oblasti BOZP, např. osvědčení managera BOZP, osvědčení auditora systému BOZP apod. Tato osvědčení mohou mít i neomezenou dobu platnosti a jsou dokladem o tom, že fyzické osoby mohou vykonávat v oblasti BOZP dílčí činnosti, jako např. zajišťovat školení, audit systému řízení BOZP anebo vykonávat úkoly podle pokynů zaměstnavatele, ale nemohou za zajišťování úkolů v oblasti BOZP za zaměstnavatele/zadavatele staveb odpovídat. Zákon v § 10a upravuje platnost osvědčení odborně způsobilé osoby podle tohoto zákona, ale neřeší v něm platnost osvědčení vydaných podle jiných právních předpisů, která mohu mít i neomezenou platnost, ale nejsou dokladem pro výkon činnosti odborně způsobilé osoby podle tohoto zákona.

Autor článku: 

Komentáře

Odbornost v BOZP

26.04.2013 - 17:47 Milan Píša
Buď tvůrci zákona vúpec nevěděli, že je studium bezpečnosti práce i na vysokých školách a to formou denního studia nebo postgraduálního studia nebo chtěli zajistit stály příjem různým akreditovaným společnostem. Zákonem je tak znehodnoceno vysokoškolské studium, které trvá několikanásobně déle, než celková doba kurzů pro získaní odborné způsobilosti při opakování po 5 letech za 40 let zaměstnání. Mnohem lépe je odbornost řešena v oblasti požární ochrany nebo v předpisech pro zacházení s chemickými látkami.

Re: Odbornost v BOZP

30.04.2013 - 09:57 Iveta Vanhova
Co vím, tak zákon nikde neuvádí, že je nutný nejprve nějaký kurz, který Vás připraví na zkoušku odborné způsobilosti k prevenci rizik, jak to vykládají některá školící střediska. Je tedy jedno, kde získáte znalosti, jestli na VŠ, samostudiem, nebo na kurzu, všichni pak musí složit stejnou zkoušku k ověření získaných znalostí a to si myslím, je správné.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail