IV. ročník konference BOZP

Zdroj: 

Letos v listopadu uspořádá nakladatelství Verlag Dashöfer, spol. s r.o. a redakce jím provozovaného portálu BOZPprofi, čtvrtý ročník konference BOZP.

Akce opět otevře zásadní otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u nás a je určena všem, kterých se BOZP profesně dotýká. Na pořadu jednání budou jak aktuální otázky, které přineslo uplynulé období, tak témata významná v oblasti BOZP dlouhodobě.

Akce určena především osobám odborně způsobilým v prevenci rizik a zástupcům zaměstnavatelů odpovědným za tuto oblast, zajímavá však jistě bude i pro specialisty na pracovní právo, personalisty či odborníky na ochranu zdraví. Účastníky akce seznámí s jejich nejdůležitějšími povinnostmi na úseku BOZP vyplývajícími z aktuálně platné legislativy a s novinkami pro rok 2019. Konference si klade za cíl přispět k lepší informovanosti odborné veřejnosti a jejímu profesnímu rozvoji tím, že vytvoří platformu pro vzájemné setkávání a výměnu zkušeností.

Program letošního ročníku se bude opět skládat z přednášek na legislativní a technická témata v podání předních odborníků na BOZP, dále vystoupí zástupci orgánů státního dozoru a institucí, které utvářejí politiku v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Kromě přehledu legislativních novinek tak zazní referát o kontrolách požárně bezpečnostních zařízení, nebezpečných chemických látkách a směsích v kontextu letošní novely nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kategorizaci prací ve vazbě na profesionální onemocnění, zkušenostech s novelizovanou úpravou pracovnělékařských služeb po roce platnosti, odškodňování pracovních úrazů pohledem pojišťovny, a nebo přednáška nazvaná Od podezření na nemoc z povolání k jejímu uznání z pohledu PLS a advokacie.

Konference navazuje na dosud uskutečněné tři ročníky – prvního se účastnilo 120 osob, druhého bezmála 200, třetího téměř 250, a všechny vzbudily značný ohlas napříč odbornou veřejností. Očekává se, že z konference, jakožto z významného oborového shromáždění vzejdou závěry, následně adresované dotčeným subjektům a institucím, tak jako tomu bylo v uplynulých letech.

Podrobnosti o programu a přihlašovací formulář naleznete na www.kursy.cz pod záložkou konference, zkrácený přímý link pak http://goo.gl/NcwABK. Přidáte-li do formuláře kód  BOZP_2018, získáte 15% slevu z účastnického poplatku.

Těšíme se na setkání s Vámi.

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail