Vyhlášení vítězů soutěže agentury EU-OSHA Ceny za správnou praxi

Malta jako země aktuálně předsedající Radě EU pořádala ve Vallettě dne 26. dubna 2017 slavnostní předávání cen soutěže Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště při příležitosti tripartitní konference věnované BOZP pod názvem Ochrana zranitelných skupin. Cílem soutěže, která je klíčovým prvkem kampaně Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku na období 2016 - 2017, je vyzdvihnout inovativní příklady v organizacích podporujících udržitelný pracovní život.

Na vyhlášení výsledků soutěže, již pořádá Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA), byla představena úspěšná opatření evropských organizací zaměřená na vytvoření bezpečnějších a zdravějších – a tedy i produktivnějších – pracovišť pro všechny bez rozdílu věku. Zaváděním správné praxe při řízení věkové struktury mohou zaměstnavatelé chránit zdraví svých zaměstnanců, a tím i budoucnost svého podnikání.

Ještě před vlastní konferencí maltská ministryně pro sociální dialog, záležitosti spotřebitelů a občanské svobody Dr. Helena Dalliová uvedla: „Hlavní prioritou maltského předsednictví je zaměřit se ve veškeré naší činnosti především na potřeby občanů. V Evropě se mnoho pracujících starších padesáti let domnívá, že práce negativně ovlivňuje jejich zdraví. Doufáme, že udělená ocenění přimějí podniky v celé EU i na Maltě podniknout kroky k vytvoření bezpečnějších, zdravějších a spravedlivějších pracovišť pro své zaměstnance.“

Ředitelka agentury EU-OSHA Dr. Christa Sedlatscheková k významu bezpečných a zdravých podmínek po celý pracovní život dodala: „Evropská pracovní síla stárne a v mnoha zemích se zvyšuje věková hranice pro odchod do důchodu. Zaváděním správné praxe při řízení věkové struktury mohou zaměstnavatelé chránit zdraví svých zaměstnanců, a tím i budoucnost svého podnikání. Tato soutěž nám umožňuje zapojit příslušné zainteresované subjekty, ukázat příklady úspěšných opatření a vytvořit kulturu prevence v celé Evropě.“

Příspěvky do soutěže přišly z řady různých odvětví a od různě velkých organizací z celé Evropy. Oceněné a doporučované příklady byly prokazatelně úspěšné, udržitelné a uplatnitelné i na jiných pracovištích.

K vítězným organizacím patří rakouský výrobce osvětlení, který zavedl nové oddělení zajišťující, aby zaměstnanci byli ochotni a schopni zůstat v zaměstnání déle; německý výrobce pneumatik, který vytvořil celopodnikovou databázi pracovních míst a požadavků na zaměstnance s cílem zlepšit realokaci a opětovné začlenění zaměstnanců se specifickými potřebami; finská rodinná stavební firma, která přijala opatření, aby do roku 2020 snížila počet vážných pracovních úrazů na nulu a španělská automobilka, která zavedla opatření vedoucí k přizpůsobení práce jednotlivci a osobnímu hodnocení rizik.

Odkazy:

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail