Informační kampaň Evropský týden 2006 skončila

Zdroj: 
Dne 24.10.2006 v Kaiserštejnském paláci jsme se měli my, činní v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, opět příležitost se sejít. Konalo se zde totiž slavností zakončení informační kampaně Evropský týden 2006, která byla letos zaměřena na mladé lidi. Součástí této akce bylo předání ocenění Bezpečný podnik, Správná praxe a Podnik podporující zdraví.

Dne 24.10.2006 v Kaiserštejnském paláci jsme se měli my, činní v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, opět příležitost se sejít. Konalo se zde totiž slavností zakončení informační kampaně Evropský týden 2006, která byla letos zaměřena na mladé lidi. Součástí této akce bylo předání ocenění Bezpečný podnik, Správná praxe a Podnik podporující zdraví.

Slavnostním dopolednem nás provázel Mgr. Vladimír Vokál, vedoucí oddělení styků s veřejností MPSV ČR, který nás seznámil s programem a představil významné hosty - RNDr. Petra Nečase, místopředsedu vlády a ministra práce a sociálních věcí, JUDR. Petra Šimerku, náměstka ministra práce a sociálních věcí, MUDr. Michaela Víta, Ph.D., náměstka ministra a hlavního hygienika ČR, Mgr. Ing. Rudolfa Hahna, generálního inspektora Státního úřadu inspekce práce.

Úvodní slovo přednesl JUDr. Petr Šimerka. Mimo jiné vyjádřil spokojenost nad tím, že v posledních pěti letech se zvýšilo u zaměstnavatelů, nadřízených a i u řadových zaměstnanců povědomí o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. Už není braná jako nutné zlo a vyplatí se z morálního, etického i ekonomického hlediska dodržovat právní předpisy týkající se BOZP. Řekl, že naše výsledky jsou srovnatelné s vyspělými zeměmi, velice úspěšně jsme se zapojili do mezinárodních kampaní týkajících se BOZP. Ocenil, že letošní informační kampaň Evropský týden byla zaměřena na mladé lidi, protože právě tato skupina je díky svým malým zkušenostem nejohroženější, její pracovní úrazovost je o polovinu vyšší, než je tomu u ostatních zaměstnanců.

Poté vystoupil Mgr. Ing. Rudolf Hahn. Poděkoval společnostem, které jsou držiteli ocenění Bezpečný podnik, k dnešnímu dni je to 49 společností. Jistě je to stojí úsilí, čas, finanční prostředky, ale jejich úsilí jim kromě pocitu, že vykonali něco užitečného, přinese zvýšení produktivity a zkvalitnění práce.

Ocenění společnostem v soutěžích Bezpečný podnik a Správná a praxe předal RNDr. Petr Nečas společně s Mgr. Ing. Rudolfem Hahnem. Program Bezpečný podnik je u nás již tradicí. Toto ocenění se předává zástupcům firem, které splnily podmínky zavedení a řízení BOZP na svých pracovištích. Letos to byly tyto podniky:

R & M UNIMONTEX s.r.o.
VCES, a. s.
Kaučuk, a. s. chemický podnik, dceřiná společnost rafinérsko-petrochemického holdingu Unipetrol – ocenění jako jediný podnik přebíral již potřetí
Kostelecké uzeniny, a. s.
Teplárna České Budějovice, a. s.

Dalším, trochu mladším programem, který si klade za cíl zlepšit podmínky na pracovišti z hlediska BOZP, je Správná praxe. Podniky, které uspěly v tomto programu jsou:
1. místo: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
2. místo: Střední škola stavební Jihlava
3. místo: Isolit – Bravo, spol. s r.o. 4. místo: SAINT-GOBAIN ORSIL s.r.o. 5. místo: Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.

Další z přednášejících MUDr. Michael Vít, Ph.D upozornil, že péči o mladistvé se stávající zdravotnická legislativa věnuje a chystá se zákon o zdravotní péči. Výskyt nemocí z povolání u mladých se snižuje, nejvíc se jich objevuje v potravinářství. Podle MUDr. Víta pracovní prostředí není dominantní faktor, který mladého člověka ovlivňuje. Největší problémy jsou tzv. společenské – drogy, kouření, obezita, které prudce stoupají.  

Po krátké přednášce MUDr. Vít předal ocenění Podnik podporující zdraví společnostem s vysokou úrovní péče o zdraví zaměstnanců, které pro své zaměstnance realizují aktivity zaměřené na podporu a zlepšování jejich zdraví. Jsou to tyto společnosti:

1. místo:
Chemopetrol, a. s.
2. místo:
Johnson Controls Automobilové Součástky, k.s.
Honeywell spol. s r.o. - Brno o.z.
Nestlé Česko s.r.o.
3. místo:
Český porcelá a.s.
Energetika Kladno s.r.o.
Inpeko spol. s r.o.
SMO a.s.

Další informační kampaň Evropský týden úspěšně skončila. Ti co získali ocenění, by měli ve svém úsilí pokračovat a dále plnit požadavky, které jsou na ně z hlediska BOZP kladeny. Jak se shodli i významní hosté v Kaiserštejnském paláci.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail