Informace o nebezpečnosti chemických výrobků jako základní nástroj reklamy

Co bylo dřív zdravé, je nyní škodlivé, to co je teď uváděno na trh, je neobyčejně zdravé (a dražší).

Co bylo dřív zdravé, je nyní škodlivé, to co je teď uváděno na trh, je neobyčejně zdravé (a dražší). V zavádění chemických výrobků na trh je možné pozorovat jev, který označuji názvem opakované zpochybňující cykly. Probíhají takto:

Zavedení: Na trh je uveden výrobek charakterizovaný jako ideální a zcela neškodný.
Zpochybnění: Ukáže se, že výrobek není tak zcela neškodný, jak se zdálo.
Závěr: Je konstatováno, že výrobek je škodlivý, je zakázán nebo nahrazen jiným, zpravidla dražším.
Reklama: Kupujte nový výrobek, je ideální a zcela neškodný.

Příklad zpochybňujícího cyklu a jeho komerčního využití: prodej balené vody

V USA na konci minulého století ustavili komisi špičkových vědců, jejímž úkolem bylo určit, jaký výsledek technických věd nejvíce prodloužil věk obyvatel Spojených států. Výsledkem jednání komise bylo, že lidský věk nejvíce prodloužilo zavedení chlorované vody. V současné době se uplatní zpochybnění. Moderní analytická chemie prokazuje, že v chlorované vodě mohou být těkavé organické deriváty chloru vznikající při chloraci, například chloroform, které jsou zdraví škodlivé. Tento objev vděčí za svoji existenci současné úrovni analytické chemie. Při využití moderních analytických metod je možné prokázat přítomnost všeho ve všem. Reklama toho využila a přesvědčila část obyvatel o tom, že voda z vodovodu je zdraví škodlivá, a že základem ochrany zdraví je donášení tzv. balené vody. (Zde bych chtěl uvést skutečnost, že dosažitelnost chlorované vody je pro velkou část populace této planety jen nedosažitelným snem.)

Důvody k donášení balené vody

Zde je ovšem nutno uvést, že argument doporučující donášet do bytu balenou vodu k pití jako prostředek ochrany před připadným obsahem těkavých organických derivátů chloru je zavádějící. Pokud jsou ve vodě těkavé organické sloučeniny chloru, jejich riziko není v tom, že vodu pijeme, ale v tom, že je voda v domácnosti používána ve velkých množstvích k praní, mytí, úklidu a vaření. Při těchto operacích se z vody uvolňují těkavé látky a jsou vdechovány osobami v domácnosti. Vůbec nejnebezpečnějším procesem je sprchování v uzavřené koupelně. Při sprchování teplou vodou se z vody uvolňují těkavé organické látky a jsou sprchující se osobou vdechovány.

Tvůrčí síla přírody

V této souvislosti bych chtěl upozornit na tvůrčí mechanismy přírody, která, ještě ve fázi vývoje lidské společnosti, kdy informace o těkavých organických sloučeninách chloru nebyly známy, obdařila některé lidské jedince ochranným instinktem proti působení těkavých organických derivátů chloru ve vodě. Jistá část obyvatel, zpravidla starší muži, nepijí vůbec vodu a nesprchují se. Ale současně byla jistá část obyvatel vybavena již předem ochranným instinktem, který jí umožňuje se smířit se skutečností, že je nutné, za velké peníze a s vynaložením organizačního úsilí, donášet do domácnosti vodu. Část populace, zpravidla ženy, když přimějí muže, aby domů nosil balenou vodu, mají hřejivý pocit, že muž konečně dělá také něco pro rodinu a nechodí jen do práce a do restaurace.

Šance pro chemický průmysl

Chemický průmysl využil problém k vytvoření nového odvětví, kterým je výroba PET láhví. Důsledky používání PET láhví na životní prostředí jsou samozřejmě negativní. Nezodpovědní občané láhve pohazují v životním prostředí. Láhve plavou na vodě, v noci se smrští, ráno praskají, jak se vzduch v nich roztahuje. Proto byl vytvořen systém tříděného sběru, který část občanů respektuje. Sebrané láhve jsou přepracovány. Tento systém je nyní zpochybňován s tím, že z hlediska ochrany životního prostředí by bylo účinnější PET láhve zálohovat a vracet k opětovnému umytí a naplnění. Jsem toho názoru, že část obyvatel bude stejně pohazovat PET láhve do životního prostředí. Ale jsem přesvědčen, že příroda je na tuto situaci připravena a vytvořila skupinu obyvatel, kteří budou o životní prostředí pečovat tím, že budou vyhledávat zálohované láhve, nosit je do sběrny, kde zálohy vymění za alkoholické nápoje.

Pohled pamětníka

Jako starší člověk jsem byl svědkem zpochybňujících cyklů pro řadu látek a procesů. Pamatuji doby, kdy bylo sádlo zdravé, ale byl problém jej sehnat. Máslo bylo základem zdravé výživy, ale byl problém jej sehnat. Nyní je sádlo i máslo nezdravé, protože ohrožují naše zdraví tím, že obsahují cholesterol, PCB, DDT, HCH, případně i dioxiny. Vyvíjejí se postupy, jak ze sádla vyrábět bionaftu. Zdravé je, v současné době tyto přírodní tuky nahradit chemicky upravenými hydrogenovanými rostlinnými oleji. Toto konstatování jistě není konečné. V budoucnosti moderní analytická chemie a biochemie prokáže, ve spolupráci s výrobci nových produktů, že tyto hydrogenované rostlinné oleje obsahují stopy katalyzátorů, herbicidů, insekticidů, dusičnanů z hnojiv, a že v nich jsou tuky nesprávné molekulární konfigurace, a že je tedy nutné si kupovat nové produkty na trhu, které jsou optimální. Možná, že novým bezpečnějším produktem bude bio-sádlo a bio- máslo produkované zvířaty pěstovanými v bio-režimu, která budou krmena bio-pšenici, bio-bramborami a napájena bio-vodou. K hnojení bude používán jen bio-hnůj.

Pamatuji doby, kdy bylo opalování zdravé. Dnes je vstup na sluneční záření rizikovým úkonem. Způsobili to chemici, kteří vyráběli sloučeniny označované komerčním názvem Freony (v České republice Ledony), které byly na trh uvedeny jako ideální pracovní náplně chladniček, ideální hnací plyny sprejů a ideální napuchadla pro výrobu pěnových plastů. Ukázalo se, že Iyto sloučeniny patrně poškozují ozonovou vrstvu atmosféry. Proti riziku slunečního záření je nutné se chránit tím, že se natíráme směsí chemických sloučenin, označovanou jako „ UV-filtry“. Je pravděpodobné, že většina uživatelů „ UV filtrů“ nemá představu o tom, co je ozonová vrstva. Hlavní je, že kupují kosmetické ochranné prostředky.

Závěr

Zpochybňovací cykly nás budou v budoucnosti ovlivňovat stále, se snahou, abychom se chovali tržné to jest, abychom kupovali produkty doporučované reklamou. Jsem rád, že naši prapředci vynalezli uzení masa, které je z tradičních důvodů i nyní povoleno. Kdyby někdo vynalezl uzení masa v současné době žádný hygienik by ho nepovolil. Možná, že jej jednou také zakáží a doporučí kupovat bio-hamburgry.

V jednom se však nenechám zviklat. A to, když se objeví informace, žeje pivo nezdravé, a že by mělo být nahrazeno syntetickými zdravými chemickými nápoji obohacenými vitaminy nebo balenou vodou s příchutí, bez příchutě, s bublinkami nebo bez nich, s obsahem minerálů, nebo naopak zcela bez minerálů. Zůstanu pevný. Vím své. Pivo zachránilo mnoho lidských životů. Byly doby, kdy každý, kdo se napil vody, dostal úplavici, choleru nebo tyfus či jinou nemoc. Pivo bylo relativně sterilní. Navíc jsem zjistil, že se při pití piva v restauraci dozvím řadu zajímavých informací, a že při sezení u televize mi pivo pomáhá vyrovnat se s agresivní reklamou, jejíž pseudovědecké formulace bych bez piva jen obtížně snášel.

Zdroj:
Informace o nebezpečnosti chemických výrobků jako základní nástroj reklamy, Horák J., Chemické listy 102, s.225-226

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail