Infomateriály k BOZP v angličtině

Zde jsou k volnému stažení a tisku zveřejněny informační materiály související s tématikou BOZP. Materiály jsou ve formátu pdf.

Anglicky / English

PDF icon Pracovní úraz. Co teď? / Occupational accident. What is the next step?

PDF icon Osobní ochranné pracovní prostředky / Personal protective equipment

PDF icon Nebezpečné chemické látky / Hazardous chemical substances

PDF icon Praktické provádění vstupního a periodického školení / Practical application of initial and periodic training

PDF icon Desatero zaměstnavatele - Základní povinnosti zaměstnavatele při nástupu zaměstnance do práce / The employer's top ten. Basic duties of an employer on the commencement of an employee´s work

PDF icon Desatero zaměstnavatele - Základní informace z oblasti bezpečnosti a  ochrany zdraví při práci / The employer's health and safety top ten. Basic information on occupational safety and health protection at work

PDF icon Prevence úrazů při pracích ve výškách / Accident prevention during work at heights

PDF icon Vertikální komunikace - správná praxe při práci na žebříku / Vertical communication – best practices for work on a ladder

PDF icon Předcházení pracovním úrazům a mimořádným událostem při provádění bouracích prací / Prevention of occupational injuries and extraordinary events during demolition work

PDF icon Předcházení pracovním úrazům a mimořádným událostem při provádění zemních prací / Prevention of Work Related Accidents and Emergencies during Earthwork

PDF icon Základní povinnosti zhotovitele při práci na staveništích vyplývající ze zákoníku práce a dalších právních předpisů / Fundamental duties of a  contractor in the course of work on site arising from the Labour Code and other legal regulations

PDF icon Základní zásady bezpečného zacházení s chemickými látkami / Basic principles for the handling of chemical agents and chemical preparations

PDF icon Co dělat při vzniku mimořádné události? / What to do in an emergency?

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail