I pro Vás je povinná dokumentace BOZP a PO

Zdroj: 

Mnohdy je otázka týkající se firemní dokumentace BOZP a PO velmi podceňována a mnoho zaměstnavatelů ani netuší, že jsou při naplnění podmínek podle Zákoníku práce a zákona o požární ochraně povinni zpracovat, vést a pravidelně aktualizovat dokumentaci, která slouží k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany v podniku.

V menších podnicích otázky ohledně BOZP a PO může řešit zaměstnavatel sám, má-li k tomu potřebné znalosti. Ve větších firmách (nad 25 zaměstnanců) je již nutné zajistit úkony v prevenci rizik vždy jednou nebo více odborně způsobilými osobami plnícími úkoly v prevenci rizik.

Dokumentaci, která by měla být u každého zaměstnavatele, můžeme rozdělit do několika oblastí:

Dokumentace v oblasti organizace a řízení

 • pracovní a organizační řád,
 • dokumentace vyhodnocování rizik,
 • podnikové bezpečnostní předpisy,
 • místně provozní bezpečnostní předpisy a pracovní postupy,
 • dohody o vzájemném informování o rizicích na společných pracovištích,
 • dohody o provozních pronájmech prostorů,
 • záznamy z roční prověrky bezpečnosti práce,
 • záznamy z roční kontroly požární ochrany,
 • provedení kategorizace činností v oblasti požární ochrany,
 • důležitá telefonní čísla atd.

Dokumentace pro pracovněprávní oblast a pracovní podmínky

 • pracovní smlouvy a pracovní náplně zaměstnanců,
 • smlouvy se zařízením poskytujícím pracovnělékařskou péči,
 • záznamy o zdravotní způsobilosti zaměstnanců – lékařské posudky,
 • doklady o odborné způsobilosti pracovníků obsluhy,
 • záznamy o školeních BOZP a PO,
 • postupy pro poskytování OOPP (osobních ochranných pracovních prostředků) a doklady o jejich přidělování,
 • kniha úrazů,
 • traumatologický plán + stanovený standard vybavení lékárničky atd.

Dokumentace z oblasti pracovního prostředí

 • doklady o výsledcích měření škodlivin v pracovním prostředí,
 • doklady o rizikových pracovištích,
 • seznamy nebezpečných látek,
 • bezpečnostní listy od nebezpečných chemických látek a směsí,
 • projektová dokumentace staveb,
 • projektová dokumentace výrobních a provozních prostorů.

Dokumentace z oblasti bezpečnosti strojů a technických zařízení

 • technická dokumentace,
 • pasporty strojů a technických zařízení a předepsané atesty jednotlivých částí,
 • průvodní dokumentace včetně návodu od výrobce stroje,
 • provozní deníky,
 • záznamy,
 • revizní knihy,
 • doklady o provádění předepsaných prohlídek a zkoušek, revizí,
 • jmenování osob zodpovědných za provoz technických zařízení,
 • záznamy o prokazatelném seznámení obsluhy s návodem od výrobce,
 • záznamy o provedení kontroly stroje, přístroje, technického zařízení a nářadí nejméně 1x za 12 kalendářních měsíců pokud výrobce nebo technická norma nestanoví lhůtu kratší.

Dokumentace bezpečnosti pracovních činností

 • technologická dokumentace,
 • pracovní postupy,
 • dokumentace při stavebních pracích atd.

Vzhledem k faktu, že základní dokumentace BOZP a PO je povinná bez ohledu na velikost podniku, může často i majiteli malé společnosti připravit mnoho starostí.

Zaměstnavatelé mají několik možností jakým způsobem si potřebnou dokumentaci zajistit. Mají-li k tomu potřebné znalosti, mohou si dokumentaci zpracovat sami, popřípadě tím pověřit odborně způsobilou osobu, kterou zaměstnávají.

Mnohem častěji však využívají možnost využít ke kompletnímu zpracování a vedení dokumentace externí společnosti zabývající se problematikou BOZP a PO. Společnost CRDR Vám nabízí zpracování, vedení a aktualizaci kompletní firemní dokumentace za bezkonkurenční ceny, navíc exkluzivně s možností správy online (přes internetové rozhraní) prostřednictvím BOZP-SYSTEMU.

BOZP-SYSTEM Vám umožní komplexní správu dokumentace BOZP a PO, automatické hlídání termínů kontrol, snadný přehled o závadách a v neposlední řadě zálohu dat. BOZP-SYSTÉM je naším zákazníkům nabízen zcela zdarma. Pro více informací klikněte na www.DokumentaceBOZP.cz.

CRDR - dokumentace

Komentáře

Pozor na tzv. "úspory"!

03.10.2013 - 10:05 Radoslav Vlasák
Zejména pro menší a malé podnikatelské subjekty by však - při naplňování povinností zmíněných v článku - mělo platit, že prvním kritériem výběru, jak náležitosti zabezpečit, by rozhodně neměla být cena. Pak to totiž občas dopadne tak, že se někde co nejlevněji "seženou" příslušné dokumenty (třeba i z úplně odlišného oboru činnosti), "kosmeticky" se upraví (změna názvu firmy, razítka, podpisy apod.) a hrdě se vydávají za naplnění zmíněných povinností. Tedy bez vazby na hodnocení rizik (pokud vůbec proběhlo), skutečné podmínky firmy atd., takže s realitou nemají mnoho společného. V dobách nedávno minulých tímto způsobem "vydělávaly" i některé subjekty zajišťující BOZP jako službu zákazníkům - dnes už to snad neplatí. Ano - ochrana práce a zdraví něco stojí, ale vždycky jsou to náklady, které se mnohonásobně vyplatí.

web BOZP.info je již reklamním webem???

04.10.2013 - 16:18 Jiří Krejčí
Tak trochu mě to zavání reklamou na poskytovaný programový produkt......, kterých je na trhu mraky. Bohužel se potom pomocí nich generuje množství často nesmyslných směrnic, či jiných dokumentů BOZP, u kterých chybí to základní - aktuálnost místa, používaných technologií, postupů. Prostě universální dokument neexistuje.

Asi byste se taky divili ...

04.10.2013 - 21:19 Josef Drtikol
Už jsem viděl podobné univerzální dokumentace a všichni byli šťastní. Podnikatel levně nakoupil, kontrolní orgán si to odškrtal, jako že mají. A já jsem se divil...a vy bezpečáci byste se taky divili, co všechno odškrtal ... Ale já to všem přeji. Radši, ale budu drahý a s čistým svědomím. Znáte někdo podobný styl na západ od našich hranic? Já ne.

Re: Asi byste se taky divili ...

06.10.2013 - 13:42 Radoslav Vlasák
Neodpustím si ještě pár slov - víceméně na vysvětlení (či obranu) stran postupu kontrolních orgánů. Všeobecně se ví (tedy alespoň ti zainteresovaní), že právě kontrolní orgány jsou u nás už mnoho let finančně (a tedy i personálně) dost poddimenzované. Zejména proto si většinou nemohou dovolit ten "přepych", aby předloženou dokumentaci konfrontovaly s realitou, a nezbývá jim pak nic jiného, než to "odškrtávání". Opět se točíme v kruhu - existence smysluplného úrazového pojištění zaměstnanců by nejspíš měla velkou šanci i problém s tzv. univerzálností dokumentací poměrně rychle vyřešit (na západ od nás to umí).

Re: Asi byste se taky divili ...

06.10.2013 - 13:48 BOZP.cz CRDR s.r.o.
Pane Drtikole, obávám se, že jste ne zcela správně pochopil podstatu BOZP-SYTEMu, který je nabízen na http://www.dokumentaceBOZP.cz. BOZP-SYSTEM je pouze aplikace, která umožní snazší a efektivnější správu dokumentace BOZP přes internet. Nejedná se tedy o žádný souhrn nakopírovaných obecných předpisů, ze kterých si pak jen vyberete to podstatné, ale vždy je do BOZP-SYSTEMu vložena "na míru ušitá" dokumentace pro konkrétní organizaci.

Re: Asi byste se taky divili ...

08.10.2013 - 20:53 Josef Drtikol
Dobrý den, Máte pravdu, neprostudoval jsem si vaše stránky s hlídáním termínů atd. Ale podíval jsem se např. na nabízenou, na míru šitou, dokumentaci PO v jejímž rámci vedete nebo děláte prověrky BOZP. A proto jsem si vás, možná chybně, zařadil mezi IT specialisty, kteří řeší BOZP šmahem a od stolu. Omlouvám se za rychlý úsudek. Jinak si vážím toho, že to děláte jinak a prošlapáváte cestu, ale prosím vás nedělejte to za každou cenu lacino a bez bezpečáků na místě. Práci zdar.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail