Hodnocení systému inspekce práce v Maďarsku

Česká republika měla tu čest předsedat mezinárodní hodnotící komisi, která byla sestavena ze zástupců inspekce práce České republiky, Finska, Rakouska, Estonska a Litvy.

Českou republiku zde reprezentovali zástupci Státního úřadu inspekce práce (SÚIP), přičemž předsedou hodnotícího týmu byl pan generální inspektor SÚIP. Hodnocení systému inspekce práce v Maďarsku proběhlo ve dnech 23.–28. 9. 2012 na základě kontraktu s Evropskou komisí (EK) a v souladu s rozhodnutím pléna SLIC (Výbor vrchních inspektorů práce) podle „Společných zásad inspekce práce v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“.

Základním cílem hodnocení bylo posouzení systému inspekce práce hodnocené země uplatňovat a prosazovat směrnice EU o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na pracovišti v rámci požadavků právního řádu hodnocené země. Velice přínosným byla i účast hodnotitelského týmu na kontrolách podnikatelských subjektů, jichž se zúčastnili pokaždé dva ze členů hodnotitelského týmu. Hodnotitelé se tak zúčastnili přibližně 9 kontrol subjektů působících v různorodých sektorech a o různém počtu zaměstnanců.

V rámci schválených stanov EU jsou tak do jednotlivých členských států vysílány hodnotitelské týmy složené z vybraných pracovníků orgánů inspekce práce, které podle stanovených kritérií hodnotí dosažení požadovaného stavu. Tým je vždy veden členem pléna SLIC. Každým rokem jsou tak hodnoceny tři členské státy. Výsledky hodnocení jsou uváděny v závěrečné zprávě, která je prostřednictvím EK zasílána hodnocenému členskému státu.

O misi je informováno plénum SLIC. Údaje uvedené ve zprávě jsou považovány za důvěrné všemi zúčastněnými stranami. Účast v hodnotitelských komisích přináší cenné poznatky pro všechny zúčastněné a je tak využívána v rámci sdílení dobré praxe v systému inspekce práce v rámci EU. Kromě získání osobních kontaktů s inspektory z jiných členských států lze mnohá zjištění použít při provádění inspekcí i ve vlastní zemi.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail