Hodnocení rizik v pracovním prostředí chemických laboratoří se zaměřením na vliv chemických látek na zdraví

Z pohledu hodnocení rizik jsou chemické laboratoře, zvláště laboratoře výukové, zcela specifickým pracovištěm. V tomto Tématu týdne je kladen důraz na zvláštní rizika, pocházející z běžného používání chemických látek, a na zdravotní dopady těchto látek na osoby v laboratořích (zaměstnance a studenty).

Seznam literatury

Seznam literatury

1. Nástroj pro hodnocení rizik: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás [online]. European Agency for Safety and Health at Work, 2008- [cit. 2008-05-20]. Český. Dostupný z WWW: /sites/default/files/imports/prilohy/9859.pdf.
2. Nebezpečné látky na pracovišti – úvod. Fakta [online]. 2003 [cit. 2008-05-20]. Dostupný z WWW: http://osha.europa.eu/publications/factsheets/33. ISSN ISSN 1681-212.
3. HORÁK, Josef, LINHART, Igor, KLUŠON, Petr. Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky. 1. vyd. Praha: VŠCHT v Praze, 2004. 187 s. ISBN 80-7080-548-X.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail