Hodnocení rizik v pracovním prostředí chemických laboratoří se zaměřením na vliv chemických látek na zdraví

Z pohledu hodnocení rizik jsou chemické laboratoře, zvláště laboratoře výukové, zcela specifickým pracovištěm. V tomto Tématu týdne je kladen důraz na zvláštní rizika, pocházející z běžného používání chemických látek, a na zdravotní dopady těchto látek na osoby v laboratořích (zaměstnance a studenty).

Mikroklimatické podmínky – kvalita ovzduší na chemických pracovištích

Mikroklimatické podmínky – kvalita ovzduší na chemických pracovištích

Základem zajištění zdraví a bezpečnosti práce je monitoring pracovních podmínek. Tento monitoring zahrnuje kontrolu

  • Hygienických podmínek
  • Obtížnost a intenzitu pracovních procesů
  • Stavu a režimu práce používaných zařízení a ochranných prostředků
  • Parametrů pracovního procesu
  • Zdravotního stavu pracovníků

Jedním ze základních faktorů, ovlivňujících zdraví a pracovní schopnosti člověka je stav a kvalita ovzduší v pracovním prostředí. Sledované parametry jsou teplota, relativní vlhkost, rychlost pohybu vzduchu, intenzita teplotního záření a koncentrace chemických látek.

Chemické látky v ovzduší v pracovním prostředí působí na organizmus člověka podle toho, o jakou látku se jedná (toxické, dráždivé, kancerogenní, mutagenní, atd.) a jakou cestou se látka dostane do organizmu (přes kůži, dýchacím ústrojím, trávicím traktem, atd.). Mnohé látky (páry benzínu, acetonu, čpavku) po proniknutí do organizmu vyvolávají chronickou otravu. Při jejich výskytu ve velkých koncentracích mohou vyvolat prudkou otravu. A přitom lze jejich výskyt často eliminovat pomocí správné analýzy rizik a provedením opatření z této analýzy vyplívajících.

Měření kvality ovzduší na FCH VUT v Brně

Vzhledem k výše uvedenému jsem začala na FCH VUT v Brně s měřením koncentrací vybraných látek používaných při práci v laboratořích. Pasivní odběr látek je prováděn pomocí vzorkovacího zařízení Radiello a vzorky jsou dále vyhodnocovány s pomocí GC-MS.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail