Hodnocení rizik v pracovním prostředí chemických laboratoří se zaměřením na vliv chemických látek na zdraví

Z pohledu hodnocení rizik jsou chemické laboratoře, zvláště laboratoře výukové, zcela specifickým pracovištěm. V tomto Tématu týdne je kladen důraz na zvláštní rizika, pocházející z běžného používání chemických látek, a na zdravotní dopady těchto látek na osoby v laboratořích (zaměstnance a studenty).

Metody zajištění bezpečnosti práce

Metody zajištění bezpečnosti práce

Přítomnost potenciálního nebezpečí nemusí vždy znamenat negativní vliv na člověka. Tento vliv se projeví pouze za splnění následujících podmínek:

 • Existence nebezpečí
 • Přítomnost člověka v zóně působení nebezpečí
 • Chybějící nebo neefektivní ochranné prostředky a pomůcky

Základním metodám zajištění bezpečnosti práce patří:

 • Oddělení zón nebezpečí a pracovních zón v prostředí nebo v čase (metodou reorganizace práce a technickými řešeními)
 • Přizpůsobení prostředí možnostem člověka (kolektivní ochranné prostředky)
 • Odborná příprava zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce a používání osobních ochranných prostředků

Nebezpečné a škodlivé faktory na pracovištích

Nebezpečné a škodlivé faktory na pracovištích mají různý původ (přírodní, antropogenní), strukturu a charakter působení na člověka (aktivní, pasivní). V centru naší pozornosti jsou následující faktory, rozdělené podle povahy působení na člověka.

Mechanické faktory

 • Tvary a povrchy zařízení
 • Ostré, hranaté, vyčnívající části zařízení
 • Pohyblivé, rotující, řezací části zařízení
 • Odletující třísky, úlomky, části materiálů
 • Pády, uvolnění, utržení částí zařízení a materiálů
 • Nevhodné podlahy, plošiny, lávky, prostory
 • Poruchy ochranných zařízení
 • Ruční nástroje
 • Nevhodné tvary rukojetí
 • Nechráněné části ostrých hran
 • Těžké nebo nevhodně řešené nástroje
 • Nástroje vibrující, hlučné

Energetické faktory

 • Elektrická energie
 • Záření, lasery
 • Exploze, vznícení

Fyzikální faktory

 • Nejdůležitější je tepelně-vlhkostní mikroklima, kterému je vystaven každý pracovník, ať dělá jakoukoliv práci.
 • Teplotní faktory
 • Nepřípustné podmínky – klimatické, povětrnostní, prostředí
 • Vysoké teploty povrchu strojů, materiálů
 • Hluk a vibrace
 • Nepřípustné emisní a imisní hodnoty hluku
 • Přenos vibrací na končetiny těla

Chemické faktory

Tato oblast faktorů zahrnuje organické i anorganické sloučeniny v čistém stavu i ve směsích.

 • Chemické škodliviny
 • Aerosoly – plynné, kapalné a jejich kombinace
 • Prachy s fibrogenním a dráždivým účinkem
 • Jedy, žíraviny

Biologické faktory

Z biologických faktorů jsou nejzávažnější mikroorganismy, které mohou vyvolat závažná onemocnění člověka (patogenní mikroorganismy).

 • Biologické škodliviny
 • Infekce
 • Látky alergogenní, karcinogenní

Psychologické

Zahrnují psychickou pracovní zátěž, psychosociální stres na pracovišti, patologické vztahy - mobbing, bossing, šikanu.

 • Monotónnost
 • Vynucené tempo
 • Intenzita
 • Třísměnný provoz

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail