Hodnocení rizik v pracovním prostředí chemických laboratoří se zaměřením na vliv chemických látek na zdraví

Z pohledu hodnocení rizik jsou chemické laboratoře, zvláště laboratoře výukové, zcela specifickým pracovištěm. V tomto Tématu týdne je kladen důraz na zvláštní rizika, pocházející z běžného používání chemických látek, a na zdravotní dopady těchto látek na osoby v laboratořích (zaměstnance a studenty).

Úvod

Úvod

V dnešní době je problematika ochrany zaměstnanců při práci v centru pozornosti jak evropských (OSHA), tak i mezinárodních organizací (ILO, IOHA). Legislativa ČR odráží tyto snahy a v novém zákoníku práce jsou zakotveny základní povinnosti zaměstnavatelů v oblasti BOZP. Mezi tyto povinnosti patří především zajistit bezpečné a zdravé podmínky na pracovišti, aktivně vyhledávat rizika a přijímat opatření k jejich minimalizaci. Každé pracoviště má svá specifika a musí být posuzováno samostatně v souladu s prováděnými činnostmi a z nich vyplívajícími riziky. Je také nutné si uvědomit, které skupiny zaměstnanců se na pracovišti vyskytují a tomu přizpůsobit přijímaná opatření. Mezi zvláště zranitelné skupiny patří studenti a mladí nezkušení pracovníci.

Je známo, že potenciální nebezpečí je univerzální vlastností jakékoliv činnosti. Z toho vyplívá, že při jakékoliv práci nelze dosáhnout absolutní bezpečnosti. Proto je důležité provádět analýzu možných rizik v pracovním prostředí a umět je zvládat – eliminovat, nebo alespoň minimalizovat jejich negativní vliv na zdraví zaměstnanců. Systém „člověk – pracovní prostředí“ je souhrnem vzájemně propojených elementů plnících své funkce s podmínkou zajištění bezpečnosti zaměstnanců. Elementy systému jsou pracovní prostředky (nářadí, zařízení, stroje a výrobní objekty, které mohou být zdrojem nebezpečí pro člověka a zhoršovat pracovní podmínky), vykonávaná práce (obtížnost a intenzita pracovního procesu může bezprostředně ohrožovat fyzické a psychické zdraví člověka) a pracovní prostředí (pracovní podmínky, mikroklimatické parametry).
Analýza elementů systému „člověk – pracovní prostředí“ a organizační struktury zahrnující rozvoj vztahů v oblasti bezpečnosti práce a systém řízení bezpečnosti práce dovolí předpovídat a předcházet možnému zhoršování stavu těchto elementů a v budoucnosti zabránit situacím nebezpečných pro život a zdraví zaměstnanců. Analýza fungování celého systému musí být ale prováděna s ohledem na skutečnost, že všechny elementy tvořící systém fungují společně a vzájemně se ovlivňují.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail