Hodnocení limitů akutní toxicity pro účely analýzy rizik v České republice

V důsledku používání různých limitů akutní toxicity se jak provozovatelé, tak orgány krizového řízení mohou dostat do složitých situací, způsobených nejednotným výkladem možných havarijních následků a souvisejících opatření. Vytvoření jednotné metodiky pro určení limitů akutní toxicity by mohlo vést k částečnému vyřešení výše zmiňovaných problémú a k celkovému zlepšení komunikace v oblasti rizik závažných havárií.

Reference

Reference

[1] ACUTE EXPOSURE GUIDELINE LEVELS (AEGLS) [online]. [cit. 2008-11-7]. Dostupný z WWW: < http://www.epa.gov/oppt/aegl/pubs/process.htm >
[2] Acute Exposure Guideline Levels for Selected Airborne Chemicals. The National Academies Press. Washington, DC 20001. ISBN 0-309-53013-X. 94 s.
[3] AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENT AND INDUSTRIAL HYGIENISTS. 2007. [online]. [cit. 2008-11-7]. Dostupný z WWW: < http://www.acgih.org/home.htm>
[4] AMERICAN INDUSTRIAL HYGIENE ASSOCIATION. 2007. [online]. [cit. 2008-12- 1]. Dostupný z WWW: < http://www.aiha.org/Content >
[5] B.Baudišová, P. Danihelka. Limity akutní toxicity a jejich využití při prevenci závažných havárií IGS s identifikačním číslem 023/2101/BI0238021 Diplomová práce, Ostrava: VŠBTU Ostrava 2007
[6] BAUDIŠOVÁ,B. Kritická analýza metody stanovování zón vnějšího havarijního plánu.
[7] EUROPEAN COUNCIL DIRECTIVE 96/82/EC: METHODOLOGY TO DEVELOP AETLs. ACUTEX.January 2006. 162 s.
[8] FERGUSON, J., HENDERSHOT, D. Response Relationships on Quantitative Risk Analzsis Results: Process Safety Progress. 2000. Vol.19, ISS. 1, p. 91-97. )
[9] Guidelines for Chemical Process Quantitative Risk Analysis (CPQRA). USA: Center for Chemical Process Safety/AIChE, 2003. ISBN 0-8169-0720-X. 800s.
[10] KLIMISH, HJ. ANDREAE, M. TILLMANN, U. 1997. A systematic approach for evaluating the duality of experimental toxicological and ekotoxicological data. Regulatory toxikology and Pharmacology 25:1-5
[11] LAURIDSEN, K., KOZINE, I.: Assessment of Uncertainties in Risk Analysis of Chemical Establishments. Risø National Laboratory, Roskilde, Denmark. 2002. ISSN 0106- 2840. 52 s.
[12] P.A.M. Uijt de Haag. B.J.M. Ale. Guideline for quantitative risk assessment (Purple Book). The State Secretary of Housing Spatial Planning and the Environment (VROM), 2005. 237s.
[13] RISK MANAGEMENT PROGRAM GUIDANCE FOR OFFSITE CONSEQUENCE ANALYSIS. United States Environmental Protection Agency. April 1999. EPA 550-B-99- 009.
[14] SEVESO III direktiva Directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 96/82/EC of 9 December 1996 on the control of major-accident hazards involving dangerous substances, 2001/0257 (COD), Brussels 2001.
[15] TLV® or BEI® Documentation. AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIAL HYGIENISTS. 2008. [online]. [cit. 2008-11-7]. Dostupný z WWW: <http://www.acgih.org/Products/tlv_bei_intro.htm >
[16] Vyhláška č. 103/2006 Sb., o stanovení zásad pro vymezení zón havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu, ve znění pozdějších předpisů. Sbírka zákonů ČR. Částka 36.
[17] Vyhláška č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Sbírka zákonů ČR. Částka 111.
[18] WOOD, M., PICHARD, A. The AETL methodology as a potential solution to current challenges associated with the development and use of acute exposure levels in Seveso II applications. Journal of hazardous materials. 2007. ISSN 0304-3894. 2006, vol. 133, no1-3, pp. 8-15
[19] Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail