Nepříjemný opakující se tón narušuje pohodu na pracovišti

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Ing. Zdeněk Jandák, CSc. ze Státního zdravotního ústavu.

Jako programátor ochran pro vysokonapěťové rozvaděče se na svém pracovišti (kancelářský prostor) potýkám s problémem hluku od distribučního transformátoru ve vedlejší místnosti. Jedná se o tón, který má konstantní frekvenci. Na svém telefonu jsem naměřil hluk lehce překračující 50 dB. Se spolupracovníky chceme zažádat vedení o nápravu. Tón je opravdu pronikavý a nelze jej odstranit ochrannými špunty. Pojednává nějaká hygienická norma o hluku s konstantním tónem, který může mít vliv na soustředění a psychiku pracovníků? Na internetu jsem našel pouze tento text: "Hygienický limit ustáleného a proměnného hluku pro pracoviště, na nichž je vykonávána duševní práce náročná na pozornost a soustředění a dále pro pracoviště určená pro tvůrčí práci vyjádřený ekvivalentní hladinou akustického tlaku A L Aeq,8h se rovná 50 dB."

Podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, je pro duševní práci náročnou na pozornost a soustředění stanoven hygienický limit LAeq,8h 50 dB. Daný limit se vztahuje také na hluk obsahující tónové složky s tím, že příslušná tónová složka je zahrnuta do hodnocení při kmitočtovém vážení signálu hluku filtrem A. Tento hygienický limit se vztahuje na zdroje hluku umístěné na pracovišti, v budově a také na hluk pronikající do místnosti zvenčí. Doporučuji obrátit se na zaměstnavatele s tím, že dotyční pracovníci mají důvodné podezření na překročení hygienického limitu pro duševní práci stanoveného nařízením vlády č. 272/2011 Sb. Je nutno stanovit expozici hluku za celou pracovní dobu a zohlednit kolísání tónové složky podle zatížení transformátoru. Snížení hluku s tónovou složkou 50 Hz je technicky obtížné, finančně nákladné a často v takových případech nezbývá nic jiného než přemístit pracoviště do jiné části budovy.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail