Firmu převzal nový majitel a nechce vyplácet rentu za nemoc z povolání

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Můj otec má od roku 2002 uznanou nemoc z povolání - pneumokoliózu. 1.4.2010 dostal výpověď pro nadbytečnost. Momentálně je registrovaný na ÚP, kde pobírá podporu v nezaměstnanosti a bývalý zaměstnavatel mu vyplácel rentu do mzdy. Od 1.1.2011 mu rentu neposílají, dozvěděl se, že firma byla zrušena a převzal ji jiný majitel. Otec dostal dopis od právního zástupce firmy, že přebírá veškerou zodpovědnost za předešlou firmu. A tím ho žádal o zaslání veškeré dokumentace v souvislosti s nemocí z povolání. Otec jim odeslal veškerou dokumentaci od lékařů, kde má uznanou nemoc z povolání, posudkového lékaře, úřadu práce a dostal odpověď, že mu rentu vyplácet nebudou z důvodu nedostatečné dokumentace. Jak tedy postupovat dál?

Z Vašeho dotazu vyplývá, že u zaměstnavatele odpovědného za nemoc Vašeho pana otce došlo k tzv. přechodu práv a povinností podle § 388 a násl. zákoníku práce. Nový zaměstnavatel nastupuje tedy do všech práv a povinností zaměstnavatele původního, o tom není pochyb, ale to se týká zejména zaměstnanců, kteří přešli od bývalého zaměstnavatele k zaměstnavateli nynějšímu.

Vůbec mi ale není jasné, proč jsou problémy s odškodněním nemoci z povolání Vašeho otce. Vždyť náhradu škody z titulu pracovních úrazů a nemocí z povolání odškodňuje za zaměstnavatele pojišťovna (Kooperativa a.s. nebo Česká pojišťovna a.s.) na základě zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele podle § 205d zákona č. 65/19665 Sb. a vyhlášky č. 125/1993 Sb. a tato pojišťovna ji měla odškodňovat již od roku 2002, kdy byla Vašemu otci nemoc z povolání uznána.  Proto Vám doporučuji obrátit se na pojišťovnu (asi se bude jednat o Kooperativu a.s.) a dotázat se tam, jestli bývalý zaměstnavatel u nich uplatnil náhradu škody z titulu nemoci z povolání Vašeho otce. Novému zaměstnavateli, jenž převzal práva a povinnosti, je třeba sdělit, že odškodňování za ně provádí pojišťovna (ve smyslu § 205d zákona č. 65/1965 Sb.) a že je třeba, aby zajistil další proplácení náhrady škody u pojišťovny. Sdělení, že rentu vyplácet nebudou pro nedostatečnou dokumentaci, je v tomto směru irelevantní. Vašemu otci jednou vznikl nárok na tuto rentu a tento nárok trvá a výplatu renty musí provádět pojišťovna a pojišťovna ji bude provádět bez ohledu na zaměstnavatele, tedy i v případě, že by zaměstnavatel zanikl. Nakonec, když by došlo k nejhoršímu a věc se nevyřešila smírnou cestou, musel by Váš pan otec podat žalobu k soudu. 

Autor článku: 

Komentáře

Odkaz na zrušený předpis

27.04.2011 - 17:01 Aleš Wollmuth
Dobrý den, jsem v rozpacích. ZP 262/2006 Sb. se odkazuje v §275 na §365 téhož zákona a ten se odkazuje na §205d Zákona 65/1965 Sb, kterýžto se zase v §395 Zákona 262/2006 Sb. celý ruší. Nejsem sice právník, ale připadá mi, že odkazování na zrušený zákon není právně čistý. Může mi někdo fundovaný sdělit jak to je?

Re: Odkaz na zrušený předpis

27.04.2011 - 22:05 Tomáš Neugebauer
Musíte vyjít z platného právního předpisu, který řeší daný problém. Tím je v tomto případě zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. V § 365 tohoto zákona je ustanoveno, že odedne nabytí účinnosti, tzn. odedne následujícího po dni, kdy byla ukončena platnost zákona č. 65/1965 Sb. (starý zákoník práce) do dne nabytí účinnosti právní úpravy úrazového pojištění zaměstnanců (v současné době do 1. 1. 2013) se řídí odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání mimo jiné § 205 zákona č. 65/1965 Sb. V praxi to znamená, že ustanovení tohoto paragrafu je i nadále platné, přestože platnost celého zákona byla zrušena. Je nutné to chápat tak, že ustanovení § 205 zákona č. 65/1965 Sb. po určitou dobu i nadále platné, prakticky jeho platnost nebyla zrušena, ale kontinuálně trvá do doby nabytí účinnosti zákona upravujícího úrazové pojištění zaměstnanců (jedná se o výjimku, jež není uvedena v § 395 zákona č. 262/2006 Sb., ale v § 365 téhož zákona; pro praxi to má stejný účinek).

Firmu převzal nový majitel...

01.08.2011 - 22:42 Zdeněk Holan
Nemám v tomto směru žádnou zkušenost, ale jedno vím určitě : právníci pojišťovny Kooperativa jsou placeni za to, že udělají vše, aby oprávněné zájmy poškozených zaměstnanců nebyly pokud možno vyplaceny.SD tímto mám obrovskou zkušenost, můj případ se táhne od r.2002 Nedoufejte, že Koo. bude ochotna platit...bez donucení.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail