Firemní kultura bez absencí

V zájmu snížení absencí by podniky měly rozvíjet pozitivní kulturu přítomnosti na pracovišti.

V podstatě jde o motivování zaměstnanců, aby měli sami chuť přijít do práce a aby zůstali doma jen v případě skutečné nemoci. Aby se taková firemní kultura stala normou, je třeba proaktivní přístup. Následující body pomohou personalistům tento proces usnadnit.

1. Identifikujte problémové oblasti

 Navrhnout a zavést pozitivní kulturu znamená vědět, v čem je problém. Proč se vaši zaměstnanci v práci necítí dobře? Co ovlivňuje četnost absencí? Odpovědi můžete získat konzultací se zaměstnanci a spoluprací s odbory. Pokud se najde mnoho různorodých problémů, je třeba stanovit priority a zaměřit se na ty, které se dají vylepšit.

2. Sledujte pracovní prostředí

 Mohly by vaše kanceláře trpět "syndromem nemocných budov"? Pokud chcete omezit absence, musíte mít pracoviště co možná nejpříjemnější a nejzdravější. V první řadě je třeba vymýtit všechna bezpečnostní rizika. Dále je možné zavádět různé nízkonákladové úpravy a drobná vylepšení, například zásobníky na pitnou vodu apod.

3. Vnímejte problémy v jejich šíři

 V mnoha organizacích jsou absence přijímány a legitimizovány. Důvodem může být styl řízení manažerů. Ptejte se: předcházejí manažeři absencím, nebo se jen prostě snaží dostat zaměstnance do práce, i když nejsou v stavu pracovat?

4. Vysvětlujte personální politiku

 Zaměstnanci si často neuvědomují, jaké problémy mohou zbytečné absence přinést nejen organizaci, ale také jejich kolegům. Ujistěte se, že zaměstnanci chápou, že z omezení absencí mohou profitovat stejně jako organizace. To může znamenat prolomení bariér nebo stereotypů, které vznikly za dosavadní kultury.

5. Posilujte hodnoty

 Program personální politiky by měl zmiňovat cíl - omezování absencí tak, aby bylo jasné, jaký je postoj organizace. Podpora kultury přítomnosti na pracovišti by měla začínat na úrovni přijímání nových pracovníků a zaměřovat se na "program zaučování". Tato politika by měla zdůrazňovat fakt, že přítomnost lidí na pracovištích je podstatnou částí výkonnosti organizace a její schopnosti dosahovat cílů.

6. Vzdělávejte své zaměstnance

 Zaměstnanci často udávají jako důvod své nepřítomnosti vlastní nemoc, přičemž skutečná příčina je jiná. Někdy je za absencí nemoc někoho z rodiny, nebo nějaké jiné domácí trable. Pro takový případ využívá mnoho organizací institut "volno z rodinných důvodů", takže pak není důvodu lhát.

7. Přemýšlejte o pružné pracovní době

Organizace si stále více uvědomují potřebu věnovat pozornost vyvažování práce a života. Schopnost tyto dvě role vyvážit znamená hodně i pro udržení pracovních sil a omezení absencí. Zvažte, zda by nebylo možné nabídnout zaměstnancům pružnou pracovní dobu, případně i možnost práce z domova.

8. Získejte podporu vedení

 Výzkumy dokazují, jak je důležité, aby vedení podporovalo změnu kultury. Nestačí se k věci přihlásit pouze když je změna "na startu", ale měla by se stát trvalým procesem na němž top manažeři viditelně participují. Účast liniových manažerů v tomto procesu je méně důležitá. Měli by personálu vysvětlovat novou personální politiku a jít mu příkladem.  

ZDROJ:
Firemní kultura bez absencí. Moderní řízení, č. 9, 2007.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail