Finále a výsledky soutěže Safety Culture Award 2016 - 2017

Závěrečné finále soutěže Safety Culture Award 2016 - 2017 se uskutečnilo v rámci akce konference BOZP, která se konala 19. – 20. dubna 2017 v hotelu Sepetná v Ostravici.

Letošní ročník soutěže se od těch předcházejících mírně lišil. Byl totiž určen nejen pro české firmy, ale poprvé se soutěže zúčastnily i společnosti ze Slovenska, což opět posunulo laťku o trochu výš. Organizátorem soutěže se stala Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB – TUO, podařilo se získat celou řadu partnerů. Kromě spoluorganizátorů nás podpořily významné instituce, které poskytly záštitu, a získali jsme sponzory, kteří se zasloužili o to, že se nám po delší odmlce podařilo soutěž obnovit. Všem těmto parterům patří velké poděkování. 

Soutěž jsme zahájili na konferenci Aktuálne otázky bezpečnosti práce ve Vysokých Tatrách v listopadu 2016. První kolo bylo uzavřeno v lednu a do soutěže se přihlásilo 26 firem z České republiky a ze Slovenska. Nejmenší z nich má cca 150 zaměstnanců, největší cca 4000. Přihlášené podniky představovaly průřez celým průmyslem. Od léčiv, přes potravinářství, lehký průmysl až k těžkému průmyslu a petrochemii.

Počet přihlášených firem byl menší než v minulých ročnících, byl však vyvážen mimořádnou kvalitou.

Z těchto 26 společností bylo vybráno 20, které postoupily do druhého kola. Součástí druhého kola bylo podrobné hodnocení na základě zaslaných dokumentů a rozhovoru s expertem bezpečnosti práce. Na základě těchto informací byly vybrány 4 firmy, které postoupily do finále.

Finále bylo součástí konference, protože jsme chtěli všem zúčastněným dát šanci získat co nejvíce poznatků, které mohou uplatnit ve své každodenní práci. Mohli se inspirovat informacemi, které zazněly v prezentacích v průběhu konference nebo tím, co se dozvěděli během diskusí s finalisty.

Samotnému finále soutěže Safety Culture Award byla věnována odpolední část prvního dne konference. Po krátkém představení soutěže a partnerů, kterého se ujal prof. Aleš Bernatík, a po přednášce pana Gϋnthera Kirschsteina věnované Kultuře bezpečnosti mohlo konečně začít finále. Jednotliví finalisté již v předstihu obdrželi pokyny, co si mají připravit. Jejich úkolem bylo vést mini „workshopy“, v jejichž průběhu měli seznámit posluchače s největšími úspěchy, podělit se o nápady, jak zapojují do oblasti bezpečnosti řadové zaměstnance a hlavně představit jeden z nástrojů bezpečnosti, který považují za svou silnou stránku. Úkol byl složitější v tom, že nebylo možné používat klasickou prezentaci a dataprojektor a všechny omezoval časový limit 15 minut, který měli k dispozici. Záleželo na kreativitě jednotlivých týmů, jak si s danou problematikou poradí.

Přítomní účastníci konference byli rozděleni do 4 skupin a postupně si vyslechli všechny finalisty a jejich úkolem bylo ohodnotit jednotlivé prezentace. Takže se z publika stala porota a o vítězi rozhodli zkušení pracovníci, kteří se s problematikou bezpečnosti potýkají každý den na svých pracovištích. Zároveň to pro ně byla možnost, jak se inspirovat u těch nejlepších, měli možnost se ptát a získat informace o tom, jak danou problematikou řeší v jiných firmách. Záleželo na jednotlivých účastnících, jak danou možnost využili a kolik užitečných rad a podnětů získali.

Finalisté byli velmi vyrovnaní a ani pro účastníky asi nebylo jednoduché stanovit vítěze. Navíc se během sčítání bodů ukázalo, že každý má tak trochu jiný pohled a proto ani „porotci“ neměli zcela jednotný názor na to, kdo by měl být vítězem. Po sečtení všech bodů se ukázalo, že vítězem letošního ročníku se stala firma SLOVNAFT, a.s., kterou reprezentoval tým vedený panem Martinem Demčákem, který se soustředil na to, co je třeba udělat, aby bezpečnost byla ve firmě opravdu dlouhodobou a trvalou hodnotou. Druhé místo obsadila společnost Slovalco a.s, která zaujala ukázkou rozhovorů s pracovníky. Třetí místo vybojovala firma Zentiva, k.s., jejíž mladý tým dokázal získat hlasy svým nadšením, s jakým prezentovali svou společnost. Nepopulární „bramborovou medaili“ získala firma Tyco Fire & Security Czech Republic s.r.o., která představila svou inovativní metodu sledování kultury bezpečnosti a vytváření projektů pro její zvyšování, do kterých jsou zapojováni zaměstnanci.

Závěrečné výsledky

  •     SLOVNAFT, a.s.
  •     Slovalco a.s.
  •     Zentiva, k.s.
  •     Tyco Fire & Security Czech Republic s.r.o.

Během slavnostního vyhlášení proběhlo i slosování o cenu společnosti Kirschstein & Partner. Ta byly určena pro účastníky soutěže, kteří se nedostali do finále a byli účastni na konferenci. Tuto cenu získala společnost Ferring – Léčiva. Po slavnostním předání cen všem finalistům a oficiálním ukončení konference i soutěže mohli všichni zúčastnění pokračovat v diskusích během večeře a následného neformálního setkání.

Věříme, že soutěž je přínosem pro úroveň bezpečnosti, přinesla totiž nejen ocenění vítězů, ale pomohla všem, kteří se soutěže zúčastnili, i když se do finále nedostali. Soutěžící totiž obdrží podrobnou zpětnou vazbu a návod, jak zvyšovat kulturu bezpečnosti. Teď již záleží na každé firmě, nakolik ho dokáže využít.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail